h

Wat is er aan de hand met de SP?

4 december 2014

Wat is er aan de hand met de SP?

De SP staat in de peilingen op lichte winst, maar die winst komt niet eens in de buurt van de 25 á 30 zetels waarop de partij eerder in peilingen buiten verkiezingstijd kon rekenen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat mensen ‘die weglopen bij de PvdA wel degelijk overstappen naar vooral de SP, en in mindere mate naar D66. Het verschil tussen die partijen is dat D66 erin slaagt om die gewonnen kiezers vast te houden. De SP daarentegen verliest ook veel kiezers, vooral aan de PVV. Die mensen vinden dat de SP niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen het kabinet en een te zwakke leider heeft.’

Het probleem van de SP zit hem er inderdaad niet in dat de leden niet genoeg hun best doen. Maar dat betekent ook dat ‘een tandje bijzetten’ geen antwoord is op de onzichtbaarheid van de partij. Karabulut geeft echter ook een andere verklaring: ‘De SP is erg gericht geweest op regeringsverantwoordelijkheid. Daardoor hadden we misschien minder oog voor wat er buiten het Binnenhof gebeurde. Het is de strategische koers van de SP – zo snel mogelijk de regering in - die haar tegenhoudt om zich harder op te stellen tegen dit kabinet.

Binnen de SP werd ‘verantwoordelijkheid nemen’ in de grote steden gezien als de laatste halte voor regeringsdeelname. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart zei Emile Roemer: ‘We hebben het in andere steden laten zien: Hengelo, Heerlen, Groningen, Arnhem. Nu zijn we er aan toe om in de vier grote steden te regeren’.

Linkse strategie

Die wens was zo groot dat zelfs het idee van ‘linkse samenwerking’ werd los gelaten. Zowel in Utrecht als in Amsterdam nam de SP zitting in een college met de VVD en D66 (in Utrecht aangevuld met GroenLinks). In beide gevallen werd de SP gebruikt door deze neoliberale partijen om bestuurderspartij PvdA buitenspel te zetten, iets dat de PvdA zelf overigens ook keer op keer met de SP heeft gedaan. Maar op landelijk niveau wordt er een ander spel gespeeld. Daar is de SP voor regeringsdeelname aangewezen op de gunsten van de PvdA.

Hierdoor is de SP in een spagaat terecht gekomen tussen de wens om mee te regeren en de noodzaak om harde oppositie te voeren tegen het kabinet. De logische conclusie is dat de SP zich minder afhankelijk moet opstellen ten opzichte van de PvdA. Patrick Zoomermeijer, van de SP Zaanstreek, zei in de NRC: ‘We moeten weer feller en linkser zijn. Niet bij voorbaat punten opgeven omdat we zo graag willen meeregeren.’

U bent hier