h

Meldpunt Zorg Zaanstad is voor iedereen!

11 januari 2015

Meldpunt Zorg Zaanstad is voor iedereen!

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugd- en gehandicaptenzorg plus de zorg voor ouderen en langdurig zieken. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. Dit zal mensen gaan raken en dat wil de SP weten om op te komen voor de belangen van de getroffenen! Daarom is er ons Meldpunt Zorg Zaanstad!

Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl

Veel - vaak kwetsbare - ouderen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. Mensen met een lichtere zorgindicatie komen nu al niet meer in aanmerking. In totaal zullen zo’n 800 verzorgings- en verpleeghuizen dicht gaan. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg.

Het SP-Meldpunt Zorg Zaanstad wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg of de WLZ.

Meldpunt Zorg Zaanstad: voor iedereen!

Of u cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg.

Laat van je horen! Meld jouw ervaringen, klachten of mening:

  • Bel 06 37361135, dinsdags en donderdags van 17.00-18.00 uur
  • Vul ons online-formulier in
  • Mail naar zaanstreek@sp.nl
  • Spreek ons aan als we de wijken in gaan of bij zorginstellingen langs komen. We zullen ook flyers verspreiden. Waar en wanneer dat is staat in onze agenda.

Waarom Meldpunt Zorg Zaanstad?

De afgelopen maanden hebben enkele duizenden Zaankanters hun bezorgdheid over de aanstaande sluiting van verzorgingshuizen geuit door hun handtekening onder de petitie "Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet" van de SP te zetten.

Deze massale deelname plus signalen dat de decentralisatie van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren in Zaanstad grote onrust veroorzaken zijn voor de Zaanse SP aanleiding geweest een Meldpunt Zorg in te stellen.

Nog steeds krijgt de SP dagelijks telefoontjes, mails en brieven binnen van ongeruste mensen die hun 6 uur thuiszorg terug gebracht zien worden naar anderhalf uur, maar ook van bezorgde kinderen wiens ouders moeten verhuizen uit het verpleegtehuis.

En van (thuis)zorgmedewerkers die ontslag hebben gekregen, voor wie ontslag dreigt of die fors moeten inleveren op loon, uren en arbeidsvoorwaarden. En die met lede ogen toezien hoe hun cliënten het steeds vaker niet meer redden.

Vergelijkbare verontrustende signalen bereiken ons ook uit de hoek van dagbesteding en activiteitenbegeleiding, gehandicapten- en jeugdzorg.

Help de SP om druk op te bouwen voor goede zorg!

Patrick ZoomermeijerSP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer licht toe: "Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken of het slechts om enkele gevallen gaat of dat het probleem veel groter is."

"Wij voeren oppositie om te zorgen dat iedere Zaankanter de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we de wethouder erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt."

Meer lezen?

U bent hier