h

SP en FNV: eenheid vanuit verscheidenheid

12 januari 2015

SP en FNV: eenheid vanuit verscheidenheid

De goede wil en belangstelling bij de leden van de Socialistische Partij om te werken aan een linkse en strijdbare vakbeweging zijn aanwezig. Dat bleek uit de opkomst van 250 mensen, zowel lid van de SP als van een bond, bij een door de SP georganiseerde discussiedag. Onderwerp: linkse politiek en vakbeweging. Aanleiding: de fusie van de FNV tot een nieuwe vakbond, met daarbij het oogmerk tot inhoudelijke veranderingen van de Nederlandse vakbeweging te komen.

Alle reden voor een beschouwing naar aanleiding van die dag, aansluitend op de discussie die webzine Solidariteit in mei 2013 opende. De oriƫntatie op het overlegmodel heeft de vakbeweging geen goed gedaan en tot een ernstige verzwakking geleid. Alleen daarom al is het een goed initiatief van de SP om te werken aan een solidaire en strijdbare vakbeweging. Nieuw is deze discussie uiteraard niet, welkom is ze wel.

U bent hier