h

Start campagne Provinciale Staten

16 januari 2015

Start campagne Provinciale Staten

'De verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart worden een referendum over het kabinet. Ruim de helft van de kiezers laat bij zijn stem meewegen of de coalitie (VVD, PvdA) en de neppositiepartijen (D66, CU, SGP) een meerderheid halen in de Eerste Kamer: drie op de tien kiezers willen het kabinet steunen en ook drie op de tien willen het kabinet juist straffen.' Dit konden we lezen in de krant van zaterdag 10 januari.

door: Anna de Groot

Niet alleen de SP vindt dat de verkiezingen voor Provinciale Staten een referendum zal zijn. Ook Rutte is er van doordrongen dat deze verkiezingen landelijke verkiezingen zullen zijn. Ook hij is ervan doordrongen dat er op 18 maart zal worden afgerekend met dit kabinet. Zijn regering neemt het niet voor de gewone mensen op. Integendeel, deze regering heeft helemaal niets met gewone mensen.

Natuurlijk kan ik nu een uitgebreide opsomming doen van op welke terreinen deze regering de gewone mensen in de steek laat. Die laat ik maar even achterwege. Alle mensen die op deze feestelijke nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn weten van de hoed en de rand. Op deze dag wil ik de start van de verkiezingscampagne aankondigen. Een campagne waar we in stilte al geruime tijd mee bezig zijn. Een campagne waar we binnenkort 'publiek' mee gaan.

We gaan dus vooral afrekenen met deze regering. We gaan het asociale beleid bekritiseren, bestrijden en afbreken. Daarvoor in de plaats gaan we voor een samenleving die 100% sociaal is. De samenleving van de SP. En dat doen we niet alleen in Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en de provincie Noord- Holland. Dat doen we in alle provincies en in het hele land. Omdat aangetoond is dat er genoeg is voor iedereen, kan Nederland veel socialer en beter.

We gaan actie voeren. Actie tegen het sluiten van onze verzorgingshuizen, actie tegen het verdwijnen van buurthuizen en bibliotheken, actie tegen het overbodige geld uitgeven aan overbodige snelwegen, actie voor het schadeloos stellen van mensen die de dupe zijn van het beleid van deze regering, de privatisering en het neoliberalisme.

En natuurlijk gaan we reclame maken voor onze partij. In de komende tijd zijn wij - zoals gewoonlijk - in de weer met folders, gadgets en posters. We zijn te vinden op de hotspots waar het verkeerd gaat en de voorzieningen worden afgebroken. We zijn te vinden op de hotspots waar het hart uit onze samenleving wordt gerukt, de grote en kleine kernen waar voor mensen niets meer overblijft.

En natuurlijk gaan we ook voor een grote fractie in Provinciale Staten. Ook daar gaan we zorgen voor een beleid dat 100% sociaal is. En reken maar dat we dat kunnen! Want het mag ook best socialer als het gaat om verkeer en vervoer, om milieu, om ruimtelijke ordening en om geld. De huidige SP- fractie laat al een poosje zien dat dit kan. In de nabije toekomst komen er mensen bij die bij de SP al hun sporen verdienden en al vele malen het sociale gezicht van de SP hebben laten zien. Toppertjes op sociaal gebied dus, die het sociale beleid nauw gaan verweven met de harde onderwerpen waar de provincie over gaat. En ja, ik ben ook kandidaat. En als we een goede - liefst overweldigende - verkiezingsuitslag hebben zal ik binnen afzienbare tijd de Noord- Hollanders en natuurlijk bovenal de Zaankanters gaan vertegenwoordigen in Provinciale Staten.

Die grote fractie, waar we ons voor gaan inzetten, zal ook de Eerste Kamer kiezen. En een grote SP- fractie in de Eerste Kamer zal een groot struikelblok zijn voor de afbraakplannen van dit kabinet. Nou ja, jullie weten het allemaal wel zo'n beetje.

Het wordt een super campagne met vast een super resultaat. Natuurlijk hebben we jullie daarbij nodig. En wie weet, misschien helpt onze campagne, waarbij we gaan afrekenen, deze regering aan een goed besluit. Aftreden! En wel binnen afzienbare tijd!

U bent hier