h

Onderzoek afwachten naar drama Den Uylbrug

10 februari 2015

Onderzoek afwachten naar drama Den Uylbrug

De SP is erg geschrokken van het ongeluk op de Den Uylbrug en leeft mee met de nabestaanden van het slachtoffer van dit dramatische ongeluk. Een onderzoek is nu gestart door de gemeente Zaanstad naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Mogelijk dat de SP en andere partijen naar aanleiding daarvan vragen hebben om zulke ongevallen in de toekomst te voorkomen, maar nu is het belangrijk eerst dat onderzoek af te wachten.

In 2008 stelden GroenLinks en de SP nog vragen over de brugbediening in Zaanstad:

De fracties GrL en SP hebben de volgende vragen over het Eindrapport brugbediening Zaanstad, dat de raad ter kennisname heeft toegezonden gekregen:

  • hoe heeft het kunnen gebeuren dat het project over afstandbediening van de bruggen, dat nauw verbonden is met de veiligheid van verkeer en van personen, op zo een marginale en weinig doordachte wijze is aangepakt?
  • hoe zag vooral het testplan eruit, alvorens tot invoering werd overgegaan en hoe is het mogelijk dat er geen opleidingsplan aanwezig was? Wie heeft dat gefiatteerd?
  • kent de gemeente een standaardaanpak voor invoering van risicovolle systemen? Heeft de gemeente een centrale afdeling (A.O. en EDP) om zulke processen te begeleiden?
  • wilt u de raad informeren over de invoering van de aanbevelingen en per wanneer dat is voorzien?

Meer lezen?

U bent hier