h

Parteon sloopt 40 sociale huurwoningen in Krommenie na jaren van verwaarlozing

25 februari 2015

Parteon sloopt 40 sociale huurwoningen in Krommenie na jaren van verwaarlozing

Evert HartogOp de Eikelaan in Krommenie speelt zich een sociaal drama af voor de bewoners. Parteon gaat veertig sociale eengezins huurwoningen slopen en trekt mensen uit hun sociale omgeving, een omgeving waar velen van hen zeer afhankelijk zijn. De plannen dateren van vorig jaar. Volgens Parteon zou de sloop nodig zijn vanwege de slechte funderingen. Onderzoek wees echter uit dat de slechte funderingen niet de enige oorzaak is maar dat renovatie nu onnodig duur is omdat jarenlang te weinig onderhoud is gepleegd. Daar betalen de bewoners nu de rekening voor.

Door raadslid Evert Hartog

Parteon is in gesprek met de bewoners en probeert een plan te maken voor herhuisvesting en een terugkeergarantie voor diegenen die dat willen. Herhuisvesting in de buurt is nagenoeg niet mogelijk omdat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn waardoor de kans groot is dat de bewoners elders in de stad terechtkomen. Bewoners die hebben gereageerd op een woning in Krommenie konden aansluiten bij een wachtrij van honderden wachtenden per woning.

Door de plannen van Parteon verdwijnen er weer 24 sociale huurwoningen uit Zaanstad. Voor de veertig woningen die worden gesloopt worden 32 woningen teruggebouwd en slechts de helft wordt een sociale huurwoning. De andere 16 woningen zijn bestemd voor de koopsector en zijn onbetaalbaar voor de doelgroep van de corporatie. Ondertussen staan in Krommenie honderden woningen te koop waar nauwelijks vraag naar is. Er wordt nu gebouwd voor een sector waar minder behoefte aan is, de krapte op de sociale woningmarkt neemt toe en de huurprijzen gaan naar het maximum van de huurgrens. Door de gedwongen verhuizing zullen ook de huurders uit de Eikelaan met hogere huren worden geconfronteerd.

Een aantal bewoners is vorig jaar, met steun van de SP, een actiecomité gestart, er is een petitie met twaalfhonderd handtekeningen aangeboden aan Parteon met het verzoek niet te slopen maar te renoveren. Het heeft niet mogen baten. Er zijn nog gesprekken gaande met Parteon. De bewoners zullen alles op alles zetten om de huren voor een volgende woning laag te houden.

U bent hier