h

Campagne Huur te duur van start

11 april 2015

Campagne Huur te duur van start

De SP Zaanstreek organiseerde op vrijdag 10 april een 'Huur te duur'-café in buurthuis Het Stekkie in de Havenbuurt. De stijgende huurprijzen gaf de aanleiding tot deze avond.

Foto: Lieke van Schie / www.zaanstreek.sp.nl

Zaans afdelingsvoorzitter Maikel Kat interviewt Willy Lourensen

Verslag door Lieke van Schie

Hoe de wetgeving in elkaar steekt en hoe wij gezamenlijk actie kunnen voeren tegen de stijgende huurprijzen werd enthousiast toegelicht door Willy Lourenssen. Willy is verbonden aan huurdersvereniging Salland in Overijssel.

Hij heeft een honderdtal mensen bereidt gevonden om tegen de stijgende huurprijzen in actie te komen, in zijn eigen regio. Deze mensen hebben de voorgestelde huurverhoging een aantal maanden niet betaald. Dat klinkt eng, dat vonden de buurtbewoners uit Zaanstreek ook toen ze dit hoorden. Willy heeft uitgelegd dat het volkomen legaal is. Juist de woningcoöperaties zijn niet goed bezig omdat zij het voorstel huurverhoging gewoon toepassen terwijl dit slechts een voorstel is en geen akkoord van beide partijen.

Het klinkt dus allemaal heel logisch om te besluiten de huurverhoging niet te betalen.

Gedurende de avond werd duidelijk dat het geen gevolgen heeft voor de bewoners die dit voorstel steunen. Zij kunnen absoluut niet uit huis worden gezet of deurwaarders aan de deur verwachten. Zolang zij zich maar aan de regels houden van het niet betalen van de verhoging. De `gewone` huur wordt uiteraard wel betaald.

Na afloop van de avond heeft een groot aantal van de aanwezige buurtbewoners zich ingeschreven om de verdere stappen te nemen in deze actie!

U bent hier