h

Huur te duur? Doe er wat aan!

1 april 2015

Huur te duur? Doe er wat aan!

Op 10 april 2015 organiseert de SP Zaanstreek een huurcafé in 't Stekkie, Havenstraat 71 in Zaandam. De SP wil met huurders overleggen wat zij willen doen tegen de forse maandelijkse huurverhoging, die voor de huurders van sociale huurwoningen bijna onbetaalbaar dreigt te worden.

Huur te duur
Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl

Voor de derde keer op rij komt er voor huurders van een sociale huurwoning een grote maandelijkse huurverhoging aan. De grote huurverhoging van dit jaar is mede een gevolg van de zogenaamde 'verhuurdersheffing', een soort belasting die aan woningcorporaties wordt opgelegd. De woningcorporaties berekenen de verhuurdersheffing door aan de huurders. De afgelopen twee jaar zijn de huren al bijna 10% gestegen, dat is honderden euro's per jaar meer.

De SP heeft het initiatief genomen om met de huurders in Zaanstad bezwaar aan te tekenen tegen de komende onnodige huurverhoging per 1 juli 2015. De huurverhoging is onnodig omdat de woningcorporaties deze huurverhoging niet hoeven door te voeren. Met de meeropbrengst van de eerdere huurverhogingen zijn veel corporaties zeker niet armlastig.

Daarom nodigt de SP Zaanstreek de huurders van sociale huurwoningen en andere belangstellenden uit om op vrijdag 10 april samen te komen in het Café Huur te Duur. Het huurcafé is in 't Stekkie, Havenstraat 71 in Zaandam en begint om 19.00 uur. Willy Lourenssen, verbonden aan huurdersvereniging 'Salland' in Overijssel zal de avond leiden.

Kom langs en/of teken nu tegen de huurverhoging!

U bent hier