h

Strijdbaar de zomer in

11 juni 2015

Strijdbaar de zomer in

Maikel KatWe hebben een drukke periode achter de rug en de zomer is begonnen! We hebben een tweede huur te duur café gehouden, dit keer in Krommenie met wederom Willy Lourenssen. We zullen de balans gaan opmaken en ons op verdere stappen beramen. Wel is duidelijk dat er veel bezwaren via de SP Zaanstreek website binnen komen. We blijven protesteren tegen de verhuurdersheffing en huurverhogingen!

Door afdelingsvoorzitter Maikel Kat

De twee belangrijkste thema avonden in mei gingen over het basisinkomen met mensen van de Basis Inkomen Partij (BIP) en ‘Comité Dwangarbeid Nee’. Beide organisaties, en wij als SP natuurlijk, hebben de overeenkomst dat er geen verplichte tegenprestatie moet bestaan.

Als aansluiting op die thema avonden is in de gemeenteraad een motie van ons fractielid Evert Hartog aangenomen. Dit betekent dat er geen boete of andere maatregel in de bijstand mag worden opgelegd als een verplichting niet wordt nagekomen wanneer het de bestaanszekerheid ondergraaft, maatschappelijke kosten hoger zijn dan bij het afzien van de maatregel of schadelijke gevolgen heeft voor kinderen. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die de participatie wet geeft. Het is tevens een eerste gemeentelijke stap tot het afzien van verplichte arbeid. De grondwet in Artikel II-5 2 zegt immers: ‘Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten’.

De FNV actie voor de zorg heeft al 300.000 handtekeningen opgeleverd waar wij als SP Zaanstad ook aan bijgedragen hebben met bijna 1000 handtekeningen. De FNV zal de handtekeningen binnenkort aan de tweede kamer aanbieden en daarmee is een stap voorwaarts gezet om het vreselijke zorg beleid te veranderen. Tegen Prinsjesdag wordt er weer een grote actie verwacht voor de Zorg.

De eerste kamer is ook gekozen en we zitten nu met negen zetels in de eerste kamer waaronder onze Noord-Holland regio coördinator Meta Meijer. De VVD/PVDA regering zal het nog heel moeilijk krijgen!

Wij hebben een aantal voorbeelden binnen gehad van zaken die beter moeten van jullie, waarvoor dank. Zoals een slecht begaanbaar pad voor rolstoelen in Wormerveer. Waar we er een actie aan kunnen koppelen zullen we dat doen.

Blijf ons informeren en ook wat u van onze landelijke actie ’Er is genoeg voor iedereen’ vindt. In juni staan we hiervoor op straat met de SP kraam!

Ik wens jullie allemaal een goede, mooie en strijdbare zomer, want de strijd gaat door!

U bent hier