h

'De PvdA is allang toegetreden tot het geradicaliseerde midden'

10 augustus 2015

'De PvdA is allang toegetreden tot het geradicaliseerde midden'

Mainstream politici worden beloond voor goed gedrag door het bedrijfsleven. Als ze zich toch niet aan het neoliberale script houden, dan worden zij door de media aangevallen. Politici adapteren daarmee permanent eisen van media en grootbedrijven. Zodra politici gekozen zijn, zijn kiezers onbelangrijk.

Door David Hollanders, links econoom en lid SP Amsterdam

Als ze zoveel jaar later weer belangrijk worden, dan worden miljoenen uitgegeven aan politieke marketing en in het geval van sociaaldemocraten vergezeld van nieuwe beloften, spijtbetuigingen en oproepen om naar de toekomst te kijken; desnoods wordt de leider vervangen door iemand die de schijn van geloofwaardigheid nog aankleeft. De oude leider wordt consultant of zo wat.

De PvdA heeft consequent, compromisloos en zonder uitzondering voor deze koers gekozen. De sociaaldemocratie heeft nu zo vaak rechts gehandeld dat wie haar nog als links ziet aan zelfbedrog doet. Het extreme centre zal dat zelfbedrog zo lang mogelijk in standhouden. Kranten zullen nog jaren volstaan over gewetenswroeging, zelfbeklag en navelstaarderij van de PvdA, gevolgd door nieuwe beloften door nieuwe leiders. Er is echter niets dat het geradicaliseerde midden meer plezier doet dan de woede na weer een gebroken verkiezingsbelofte.

U bent hier