h

Sla alarm tegen TTIP!

4 oktober 2015

Sla alarm tegen TTIP!

De SP maakt deel uit van een coalitie van maatschappelijke organisaties (waaronder sinds kort ook de FNV) die waarschuwt tegen de gevaren van TTIP, het handelsverdrag (lees 'wurgakkoord') dat de Europese Unie met de VS wil sluiten. Inzet van TTIP is de vorming van één grote gemeenschappelijke markt. Voorstanders willen ons doen geloven dat dit goed is voor de economie en de werkgelegenheid. Wij weten wel beter. Het verdrag levert geen banen op maar leidt tot Amerikaanse toestanden: slecht betaalde pulpbanen en aantasting van het milieu en van consumentenbescherming.

Foto: Milieudefensie / www.milieudefensie.nl

Een flinke meerderheid van het Europees Parlement (conservatieven, liberalen, sociaal-democraten) lijkt TTIP te steunen. Dit maakt het des te belangrijker dat wij onze stem laten horen. Op 10 oktober vindt er een internationale actiedag tegen TTIP plaats. Ook in Amsterdam zal worden gedemonstreerd.

Wat betekent TTIP?

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), ofwel trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag. De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) onderhandelen sinds 2013 over deze overeenkomst waardoor handel tussen de grootmachten eenvoudiger en goedkoper moet worden.

Wie zijn voorstander van TTIP en waarom?
De voorstanders van TTIP zijn bedrijven en overheden. Bedrijven kunnen straks makkelijker importeren en exporteren. Door het wegvallen van handelsbarrières profiteren ook de Verenigde Staten, de Europese Unie en dus ook Nederland economisch. De Nederlandse overheid ziet grote voordelen van het vrije-handelsverdrag.

Op de website van Rijksoverheid wordt geschreven over voordelen voor burgers (werkgelegenheid, hogere besteding door lagere kosten voor producten) en bedrijven (afschaffing importtarieven).

''De EU en de VS hebben verschillende eisen voor bijvoorbeeld medische apparatuur, auto's, koelkasten, mobiele telefoons en zonnebrandolie'', staat op de website van de overheid. ''Door verschillende werkwijzen duurt het soms lang voordat deze geïmporteerd kunnen worden. Met TTIP kan dat verbeteren.''

Wie zijn de tegenstanders van TTIP en waarom?
De tegenstanders zijn met name te vinden aan de linkerkant van het politieke spectrum zoals milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid en consumentenbelangen. Maar ook boeren en Europa-sceptische partijen zijn tegen. Inmiddels hebben 390 maatschappelijke organisaties in Europa een kleine twee miljoen handtekeningen verzameld tegen TTIP.

De voornaamste kritiek is dat door het openstellen van de handel, de democratie en autonomie van landen ondermijnd gaat worden. Bovendien vrezen tegenstanders dat Europese regels voor voedsel en veiligheid op de helling gaan. Zo is het in de VS toegestaan kippenvlees in een chloorbad te dompelen, in Europa niet.

Als er straks vrije handel mogelijk is, zou de 'chloorkip' ook hier verkocht kunnen worden. In het geval van de chloorkip is daar vanuit Europa een stokje voor gestoken, maar er zijn nog genoeg andere voorbeelden. Zoals een metaalachtige stof die in de VS in frisdrank wordt gedaan maar hier verboden is, of een soort kunststof dat in de VS in brood zit om het flexibel te houden, maar hier niet is toegestaan. Het gebruik van deze kunststof is zelfs verboden in bijvoorbeeld yogamatjes.

De onduidelijkheid en schimmigheid waarmee de onderhandelingen in de Europese Commissie gepaard gaan, stuit veel organisaties tegen de borst: deze vinden namelijk plaats achter gesloten deuren.

Een aantal grote gemeenten hebben zich al 'TTIP-vrij' verklaard, waaronder Amsterdam en Zaanstad. Nu de rest nog!

Demonstreer!

Zaterdag 10 oktober
13.00 uur
Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam

U bent hier