h

'Vluchtelingen niet verantwoordelijk voor woningnood'

15 oktober 2015

'Vluchtelingen niet verantwoordelijk voor woningnood'

Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning erg lang, gemiddeld 8 jaar. Dit is echter niets nieuws. Al sinds de tweede wereldoorlog is er een tekort aan betaalbare woningen Nederland. De woningnood is nooit opgelost. In de jaren 80 was er vanuit de kraakbeweging veel verzet tegen leegstand, veroorzaakt door winst beluste speculanten. 'Geen woning, geen kroning!' was een leus uit die tijd.

Door Atse de Vries, kaderlid FNV Bouw

In de jaren 90 pleitte de CDA voor verkleining van de sociale woningsector. Woningcorporaties werden verzelfstandigd en staatssteun ingetrokken. Corporaties sloopten sociale huurwoningen om daar duurdere woningen voor terug te bouwen.

Minister blok van de VVD pakt nu de sociale huursector hard aan. Via de verhuurdersheffing moeten corporaties 1,7 miljard per jaar aan de staat afdragen. Hierdoor is er de laatste tijd vrijwel geen nieuwbouw gerealiseerd. Dit is bewust beleid: In het verkiezingsprogramma van de VVD staat letterlijk dat ze de sociale woningvoorraad met 50% willen verminderen!

Ook de PVV is voor het verder liberaliseren van de sociale huursector. Hoewel rechtse partijen de problemen zelf gecreƫerd hebben doen ze alsof woningnood iets nieuws is en geven ze vluchtelingen en immigranten de schuld. Dit is pure zondebokpolitiek!

Meer lezen?

U bent hier