h

College, regel woningen voor statushouders

26 september 2015

College, regel woningen voor statushouders

Evert Hartog"De SP maakt zich al jaren hard voor meer betaalbare woningen en dan vooral sociale huurwoningen. De wachtlijsten zijn nu veel te lang en bijbouwen van sociale huurwoningen is dan ook dringend nodig. Met de strengere hypotheekeisen en mensen die terugvallen in inkomen, neemt de vraagt naar sociale huurwoningen alleen maar verder toe.", zegt raadslid Evert Hartog. "Ook moeten we rekening met speciale doelgroepen, zoals mensen met een urgentiebewijs of statushouders." Daarover stelt de SP nu schriftelijke vragen aan het college.

Het kabinet heeft nu namelijk een oproep gedaan om zo snel mogelijk asielzoekers met een verblijfsstatus (statushouders) te huisvesten om de AZC’s te ontlasten vanwege te toegenomen stroom nieuwe asielzoekers. Volgens een bericht in het NHD van 28 juli had Zaanstad in 2014 23 van de toegewezen 140 statushouders nog niet gehuisvest. In 2015 moet Zaanstad 257 statushouders huisvesten.

Vragen SP

  • Wordt de achterstand ingelopen of loopt die verder op?
  • Hoeveel van de 23 statushouders van vorig jaar zijn inmiddels gehuisvest?
  • Hoeveel van de 257 statushouders van dit jaar zijn inmiddels gehuisvest?
  • Neemt het getal van 257 toe door de oproep van het kabinet om sneller statushouders te huisvesten?
  • Wat voor extra maatregelen neemt Zaanstad om statushouders te huisvesten?
  • Wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van huisvesting om de bestaande voorraad betaalbare huurwoningen te ontlasten?
  • Wat voor maatregelen neemt het college om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen op peil te houden ondanks de te verwachten grotere aantallen statushouders die Zaanstad moet huisvesten?

Meer lezen?

U bent hier