h

Vluchtelingen ook welkom in Zaanstad

23 september 2015

Vluchtelingen ook welkom in Zaanstad

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De SP verwelkomt de 500 vluchtelingen in Zaanstad, die in hun land van herkomst huis en haard hebben moeten achterlaten. Dit zijn met name Syriërs en Eritreeërs, die afkomstig zijn oorlogsgebieden en dictaturen en zij zijn niet voor plezier of persoonlijk gewin gevlucht. Als 13e stad van Nederland zijn we het als Zaanstad het aan aan onze stand verplicht in deze tijden van nood ons steentje bij te dragen. Ook al is het dat dan in een geïmproviseerd tentenkamp in een park in Zaandam. Dát is internationale en menselijke solidariteit.

Het 'Dam-to-Damloop-dorp' is natuurlijk niet ideaal en het In 't Veldpark ook niet. Gelukkig stonden de tenten er nog van de afgelopen Damloop, en met de juiste inrichting en verwarming is dit een zo'n goed mogelijke oplossing op zo'n korte termijn.

De SP zal er, met vele andere partijen, in de raad op toezien dat deze opvang slechts tijdelijk is. Want het is niet geschikt als permanente locatie, niet voor de vluchtelingen en niet voor de bewoners in de omgeving. We zullen daarbij kritisch blijven richting het Centraal Opvang Orgaan (COA), dat eerder niet altijd zijn afspraken nakwam, zoals eerder met de bajesboten.

We kijken ook naar de toekomst. Uiteindelijk moet er een goede locatie worden gevonden voor een asielzoekerscentrum (AZC) en moeten er sociale huurwoningen worden bijgebouwd, dus ook in de nog te realiseren nieuwe locaties als Kreekrijk in Saendelft, op het VVZ-terrein en op het Hembrugterrein. Want de vraag naar betaalbare woningen is al hoog en wordt zo alleen maar hoger.

De opvang van de vluchtelingen, nu in de noodopvang in het park en later in een asielzoekerscentrum (AZC), leiden gelukkig niet tot extra kosten voor Zaanstad en dus niet tot bezuinigingen, want het Rijk betaald daarvoor.

Ondertussen houd de SP een vinger aan de pols en zullen wij de noodopvang en de bewoners in de omgeving van het In 't Veldpark opzoeken. We horen graag de ervaringen van de vluchtelingen én van de bewoners!

Ondertussen blijft de SP de strijd voeren voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, overal en altijd. Dus steunen wij de opvang van vluchtelingen in Nederland, maar komen we ook op voor oplossingen voor de slechte leefomstandigheden en de oorlogen waar deze mensen voor vluchten.

De SP is daarom voor een wapenembargo en voor meer geld voor opvang in de regio. En tegen de hypocrisie van onze eigen regering die zaken doet met de rechtse onderdrukkende regimes in Turkije en Saudi-Arabië die de groei van de IS mogelijk maakten.

We zijn tegen dit systeem waarin de rijken rijker en de armen armer worden, in Nederland en internationaal. Want kapitalisme leidt tot honger, oorlog en crisis. Daartegenover zetten wij ons socialistische alternatief: een menswaardig systeem dat de noodzaak tot vluchten wegneemt.

U bent hier