h

Blog

22 januari 2018

Vertrouwen in socialistische ideeën

Patrick Zoomermeijer
Het 23e congres afgelopen weekend in Hilversum was een inspirerend congres. In een volle zaal werd afscheid genomen door de leden van Emile Roemer in stijl: met Metallica live gespeeld door het Metropole Orkest! Tientallen afgevaardigden spraken over wijzigingsvoorstellen, bijvoorbeeld om ons nóg duidelijker uit spreken tegen racisme, dat in onze huidige kapitalistische maatschappij wordt gebruikt om ons te verdelen.
Lees verder
10 juli 2017

Mooi compliment: 'SP zuinigste partij'

Patrick in actie!
Het stond in de krant, dus je kunt het geloven... Maar het is echt waar: zoals wel vaker gaf de Zaanse SP-fractie afgelopen jaar het minste uit. Sowieso geven we als SP gemeenschapsgeld altijd uit met de grootste voorzichtigheid. En zo konden we dit jaar ruim 2000 euro terugstorten in de gemeentekas.
Lees verder
18 april 2017

HVC - weer topsalaris voor bestuurder, 'nu is het genoeg!'

Patrick in actie!
Tot vandaag was ik gebonden aan geheimhouding, waar ik grote moeite mee had en wat ik zag als een ondermijning van mijn rol als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. De SP heeft zich altijd uitgesproken tegen de exorbitante beloningen voor bestuurders in de (semi)publieke sector. Dus lag ik weken terug op de geheime Zaanse vergadering dwars, omdat ook een directeur van HVC meer dan genoeg zou moeten hebben aan een ministerssalaris. Sinds vandaag zijn de notulen van die vergadering openbaar, dus kan ik hier letterijk mijn betoog publiceren. Oordeel zelf!
Lees verder
17 februari 2017

Burgerlijk ongehoorzaam voor een referendum

Patrick in actie!
Gisteren overtraden ik, de andere SP-raadsleden en de meeste andere leden van de oppositie (POV, ZIP en DZ) de wet. We liepen namelijk uit protest de raadszaal uit tijdens een stemming, en formeel is dat verboden. De burgemeester gaf ons daar een reprimande voor, maar er staat geen straf op. We liepen weg bij de stemming - niet bij het debat, integendeel! - omdat we met deelname aan die stemming zouden hebben meegewerkt aan het wurgen van de democrate in de raadszaal. Overigens, ook ROSA dacht er zo over, maar wilde niet zover gaan door demonstratief de zaal te verlaten.
Lees verder
9 november 2016

Socialisme of barbarij?

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De overwinning van Trump vannacht is een waarschuwing voor zowel de gevestigde politieke partijen als voor radicaal links. Voor de gevestigde partijen omdat de onvrede over hun beleid en cynische spelletjes zich uiteindelijk altijd zal uiten, linksom of rechtsom. En voor links omdat het neerzetten van een radicaal, socialistisch alternatief harder nodig is dan ooit.
Lees verder
28 oktober 2016

Alles voor de bühne

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Wat is populisme? Een definitie is moeilijk te geven, zo blijkt uit het artikel op Wikipedia. Voor mij is het in ieder geval niet per definitie een slechte zaak, als er mee wordt bedoeld dat je naar de mensen buiten de ivoren torens van stadhuis of Binnenhof luistert. Of beter nog, ze mobiliseert en dus in moderne termen 'empowered' om hun eigen wereld vorm te geven. Maar populisme kan ook gewoon plat 'voor de buhne' zijn, om stemmen binnen te halen.
Lees verder
23 oktober 2016

Stop de bankoverval bij ING!

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Begin deze maand kondigde de directie van ING kondigde het schrappen van bijna 3.500 banen aan in Nederland: 2.300 voltijdbanen en 950 externe functies, totaal bijna 15% van het personeelsbestand. Hiervoor wordt de digitalisering als excuus aangehaald om deze ontslagen te rechtvaardigen, ‘een noodzakelijke modernisering’ volgens sommigen. Maar de echte reden is het realiseren van vette winsten aan en uitkeringen voor de grote aandeelhouders!

Foto: Gauche - ALS / www.gauche.be
Lees verder
16 juli 2016

In Zaanstad bepalen bedrijven het beleid, niet de mensen

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Het is in de waan van de dag makkelijk om uit het oog te verliezen wat er werkelijk gaande is. In de Zaanse gemeenteraad worden we bestookt met voorstellen van het college, waarbij je soms wel denkt: 'waarom weer een nieuwe manier van werken door de gemeente waarbij de overheid zich terugtrekt'? Maar in de hectiek die de raad soms is, kun je makkelijk de lijnen over het hoofd zien, die het college uitzet, en hoe het college zo Zaanstad tot proeftuin voor de rest van Nederland maakt voor onbewezen beleid.
Lees verder
25 juni 2016

Werkende klasse roerde zich bij Brexit

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De kogel is door de kerk: de meerderheid van de kiezers kozen deze week voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de 'Brexit'. De peilers voorspelden een kleine meerderheid voor ‘blijven’, maar hadden het mis. David Cameron, echt geen held van het volk, gaf het volk (waarop hij gewoonlijk neerkijkt), een stem via het referendum omdat hij dacht dat een meerderheid voor ‘blijven’ zou stemmen, en zo zijn steeds wankele positie weer zou versterken. Hij koos dus niet voor een referendum uit principe, hij was en blijft een sterk voorstander van het neoliberale gedrocht dat de EU is. Hij gokte en hij verloor. Geheel tegen wat hier in Nederland gebruikelijk is, hield hij de eer aan zichzelf en trad hij af. Dat dan weer wel. Niet dat Boris Johnson, evengoed een rechtse bal en net als Cameron een upper class Eton-boy die neerkijkt op het volk, echte verandering zal brengen.
Lees verder
13 juni 2016

Burgemeesters-benoemingen zijn niet meer van deze tijd

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Het blijft een raar ding, de burgemeestersbenoemingen in Nederland. Een burgemeester wordt namelijk niet gekozen, maar benoemd: de gemeenteraad mag slechts kandidaten aanbevelen, maar het is de koning die de burgemeester uiteindelijk benoemd, en de commissaris van de koning die de burgemeester beëdigt. Alleen via het opstellen van een profielschets en het instellen van een zogenaamde 'vertrouwenscommissie' - een soort sollicitatiecommissie die de kandidaten spreekt, heeft de gemeenteraad enige invloed, maar dus zeer beperkt. Wie het uiteindelijk wordt is dus aan onze (ongekozen!) koning. En dat is echt niet meer van deze tijd.
Lees verder

Pagina's

U bent hier