h

Burgerlijk ongehoorzaam voor een referendum

17 februari 2017

Burgerlijk ongehoorzaam voor een referendum

Patrick in actie!
Gisteren overtraden ik, de andere SP-raadsleden en de meeste andere leden van de oppositie (POV, ZIP en DZ) de wet. We liepen namelijk uit protest de raadszaal uit tijdens een stemming, en formeel is dat verboden. De burgemeester gaf ons daar een reprimande voor, maar er staat geen straf op. We liepen weg bij de stemming - niet bij het debat, integendeel! - omdat we met deelname aan die stemming zouden hebben meegewerkt aan het wurgen van de democrate in de raadszaal. Overigens, ook ROSA dacht er zo over, maar wilde niet zover gaan door demonstratief de zaal te verlaten.

Voor mij en de SP was dit de eerste keer, en zoiets doen we niet zomaar: wij lopen niet weg voor verantwoordelijkheid en gaan iedere discussie aan. Iedereen die ons in de raad of op straat ziet, weet dit.

Maar het ging over een bewuste poging van de collegepartijen, in de eigen woorden van collegepartij PvdA (fractievoorzitter Songül Mutluer) een ‘niet-chic manier’, om het referendum over het dure Cultuurcluster te blokkeren. Daartoe dienden PvdA, D66, ZOG, ChristenUnie en helaas ook GroenLinks, vlak voor het begin van de vergadering een amendement in om het referendumbesluit te veranderen. Er zat een toelichting bij van zes kantjes, en raadsleden van de oppositie hadden geen tijd gehad het vooraf te lezen of te beoordelen. We voelden ons overvallen, en met het amendement werd de aanvraag voor een referendum door onze burgers geweld aangedaan.

De SP en de andere voorstanders van een referendum in de raad hebben hun kritiek op deze goedkope aanval op burgerinspraak gegeven, maar wilden niet teveel eer geven aan de burgerinspraakvrezende partijen door er over te stemmen. Daarvoor was het voorstel te laag bij de grond, een klap in het gezicht van de duizenden Zaankanters die al voor een referendum hebben getekend.

Als de heersende machten alles uit de kast halen, zoals betaalde insprekers, het negeren van zelfgevraagde adviezen van hoogleraren, betalen van reclamespotjes van voorstanders van het dure Cultuurcluster, referendumvoorstanders als populisten wegzetten (D66), tegen beter weten in blijven volhouden dat het ‘niet referendabel is’, verdraaien van afspraken en uitspraken uit het verleden… Kortom alles, maar dan ook alles, uit de kast halen om een referendum te stoppen… Dan heeft een échte volksvertegenwoordiger de morele plicht om te doen wat juist is. Zelfs als daarvoor de wet moet worden overtreden. Voor de inwoners van Zaanstad!

It’s better to break the law than to break the poor!

“Protest beyond the law is not a departure from democracy; it is absolutely essential to it.” - Howard Zinn

“An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law” - Martin Luther King Jr.

U bent hier