h

College staat met lege handen: referendum Cultuurcluster mag

3 februari 2017

College staat met lege handen: referendum Cultuurcluster mag

Het college staat met lege handen in haar regenteske strijd tegen een referendum over het dure Cultuurcluster. Volgens de hoogleraren prof. dr. Jon Schilder aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. dr. Solke Munneke van de Rijksuniversiteit Groningen kan over het besluit over de "definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster" een referendum komen. Het college kan dus niet met droge ogen blijven beweren dat het besluit over een Cultuurcluster 'een gepasseerd station' is, 'niet geschikt is voor een referendum' of dat het juridisch niet mogelijk zou zijn. Het is wél mogelijk!

Die conclusie luidt samengevat dat naar ons oordeel de Referendumverordening zich niet verzet tegen het houden van een referendum over het definitieve kredietbesluit. De Referendumverordening geeft de raad op dit punt echter veel ruimte om een eigen afweging te maken.

Artikel 6 van de Referendumverordening bepaalt dat, als de raad heeft beslist dat het houden van een referendum niet is uitgesloten, door kiesgerechtigden een verzoek kan worden ingediend tot het houden van een referendum. Ter ondersteuning van dit verzoek zijn 5000 handtekeningen vereist.

Wij menen dat er geen eerder besluit door de raad lijkt te zijn genomen dat inhoudelijk en qua mate van concreetheid zo dicht bij het huidige besluit ligt, dat geoordeeld kan worden dat het definitieve kredietbesluit daarin zijn grondslag vindt als bedoeld in de Referendumverordening. Daarmee dient de voorgenomen beslissing in onze opvatting als referendabel te worden beschouwd.

Aldus de onderzoekers.

Meer lezen?

U bent hier