h

SP pleit weer voor referendum over Cultuurcluster

2 november 2016

SP pleit weer voor referendum over Cultuurcluster

Maikel KatHet go/no go-moment is nog steeds niet geweest. Niet bij het voorlopig ontwerp en niet bij het definitieve ontwerp. De wethouder heeft het toegezegd, maar toch weer terug getrokken. Maar... we hebben het de inspreker Jan de Bruin ook horen zeggen: "De bouw van het cultuurcluster gaat alleen door als de Raad zijn OK geeft voor het kredietbesluit. Dat besluit kunnen we dus ook terugtrekken." Dus, wethouder, kunt u ons verzekeren dat we ook daadwerkelijk dat besluit op 22 december kunnen nemen?

Bijdrage van raadslid Maikel Kat in het Zaans Beraad over de begroting op 1 november 2016

Laat de inwoners van Zaanstad zich uitspreken middels een referendum over dit grote onderwerp van 23 miljoen en meer. Als dat al niet mogelijk is wat betekent democratie dan nog voor de raad? En verdienen de aanwezige partijen het dan nog om hier te zitten? Ik herinner u ook nog graag aan de presentatie van Mike Cornwall afgelopen juni. De kern: cultuur moet je niet helemaal clusteren, cultuur moet vooral verspreid zijn waardoor het kan ademen.

De genoemde risico’s in de begroting zijn er twee:
Ten eerste kan vooral de exploitatie door instellingen duurder uitpakken. Hiervoor wordt een gezamenlijk weerstandsvermogen opgezet door verhuur van alle ruimten en catering, om tegenvallers te kunnen opvangen. Op andere locaties en uit ervaring van de inspreker is gebleken dat dit moeilijk haalbaar is.
Dit risico zal dus zo goed als zeker optreden en we kunnen zo een hoger exploitatiebudget verwachten. We zien exploitatieoverschrijding ook al bij bijvoorbeeld het topsportcentrum De Koog, dat is al 100.000 euro duurder dan begroot. Bij het cultuurcluster zal dit uiteraard nog meer zijn.
Ten tweede kunnen de verwachte opbrengsten van de verkoop van de huidige panden tegenvallen.

Ik zeg: 'bezint eer ge begint' met de bouw van dit enorme cultuurcluster!

  • Ook voor een referendum over het Cultuurcluster? Teken hier!

U bent hier