h

Cultuur moet verheffen, niet met schulden opzadelen

5 juni 2015

Cultuur moet verheffen, niet met schulden opzadelen

Nora SwagermanHet woord cultuurcluster zegt het al. Het college wil de cultuur clusteren. Maar waarom? Is het goedkoper als wij verschillende organisaties in één gebouw stoppen? Nee! Want de 100.000 euro die er mee bezuinigd zouden worden, worden niet gehaald.

Bijdrage van raadslid Nora Swagerman in het debat over cultuurbeleid in de kadernota

Is een gloednieuw gebouw een garantie dat we een beter cultuur aanbod krijgen? Nee! Het is slechts een verwachting dat een cultuurcluster meer bezoekers trekt.

Onderzoek wijst zelfs uit dat er geen significante verschillen zijn tussen een multifunctionele accommodatie en losse accommodaties op loopafstand van elkaar. (bron BMC advies)

En cultuuraccommodaties op loopafstand van elkaar hebben we voldoende: het Zaantheater, De fabriek, Het Fluxus gebouw en de Bieb.

Al deze locaties hebben hun eigen identiteit, hun eigen sfeer en zijn toegankelijk voor alle Zaankanters. Deze verschillende locaties brengen ook reuring in de stad terwijl het concentreren van bezoekers op één punt een dode stad creëert.

Waarom zullen wij één gebouw neerzetten, waarin al deze organisaties moeten samenwerken, de ervaring heeft geleerd , dat het beheer veel coördinatie, dus veel menskracht vraagt, ook het bevorderen van gezamenlijke activiteiten vraagt veel meer menskracht dan ingeschat wordt en waar van kruisbestuiving niet veel terecht komt.

Zelfs de potentiële gebruikers stonden niet te trappelen en er is heel wat water door de Zaan gegaan voordat zij bereid waren akkoord te gaan met de plannen.

Dus clusteren hoeft voor ons niet en al helemaal niet als we naar de kosten kijken, 30 miljoen voor een gebouw en dan ook nog elk jaar een exploitatie tekort van een half miljoen.

Het kan toch niet zo zijn dat wij onze inwoners opzadelen met een peperduur gebouw, op peperdure grond met de enige zekerheid dat er elk jaar weer een half miljoen exploitatie te kort op de begroting staat.

En om een oud socialistisch gedachtengoed van de plak te halen:

Cultuur is bedoeld om de mens de gelegenheid te bieden zich te verheffen, niet om die mens een zware financiële baksteen om zijn hals te hangen.

Wij stellen voor om voor de Figaro-locatie een andere invulling te zoeken, de huidige locaties, met hun eigen sfeer te handhaven en met een deel van dat half miljoen exploitatietekort een cultuurfonds in het leven te roepen waar wijkbewoners een beroep op kunnen doen, als zij duurzame cultuur objecten of projecten voor hun wijk willen ontwikkelen. Dat is pas participatie!

Want zoals bij de behandeling van de cultuurnota al gezegd: cultuur is iets van mensen, voor mensen en door mensen.

Voor dat laatste voorstel zullen wij een motie maken.

Meer lezen?

U bent hier