h

Seinen op rood voor cultuurcluster

5 november 2015

Seinen op rood voor cultuurcluster

Nora Swagerman"Weer houd ik een pleidooi om te stoppen met het ontwikkelen van een cultuurcluster en vraag u ons te behoeden voor een financieel debacle, onderzoek hoe het in andere steden verlopen is en zorg dat wij in de toekomst financiële ruimte over houden om echt iets voor de stad te doen. Ik weet dat er door Zaankanters pogingen worden ondernomen om een referendum van de grond te krijgen en uiteraard steunen wij deze pogingen."

Bijdrage van raadslid Nora Swagerman in het begrotingsdebat op 3 november 2015

Het is u niet onbekend dat wij géén voorstanders zijn van het clusteren van de Zaanse cultuur op één plek. Wij denken dat de stad er meer bij gebaat is als de verschillende culturele organisaties, op verschillende plekken in de stad hun home hebben. Iedere organisatie kan dan z’n eigen sfeer behouden.

Dat MAAKT een stad met onderscheiden plekken,
Dat MAAKT de stad als geheel levendiger,
dat MAAKT de stad als geheel aantrekkelijk,
dat MAAKT een stad met reuring en beweging.
En dat is toch wat wij nastreven?

Maar niet alleen de plek baart ons zorgen, ook het financiële plaatje is zorgelijk. Het is de gemeente die opdrachtgever is voor het bouwen van een peperduur gebouw, (zo’n slordige 25 miljoen), maar waarom de gemeente?

Een aantal politieke partijen zijn toch zo gecharmeerd van het privatiseren van publieke voorzieningen? Dat zou ons in dit geval veel geld schelen.

Daarnaast vraagt u in deze begroting om een kleine half miljoen extra voor de exploitatie.

En dàt… boven op het dikke miljoen euro, wat de beoogde gebruikers aan subsidie zullen moeten krijgen, willen zij zich in het gebouw kunnen vestigen. Want de meeste toekomstige huurders zijn immers gesubsidieerde instellingen!

Wethouder, Cultuur kost geld en dat mag, maar zoveel? Hoe wilt u elk jaar weer de exploitatie rond krijgen?

Vele steden die ons voorgingen en ook de cultuur wilden clusteren is het niet gelukt de exploitatie rond te krijgen.
Zelfs het Muziekpaleis in Utrecht, zoals vandaag bekend werd, is het niet gelukt.!

En de bouwkosten, ook zo’n vraag. Ik heb mij laten vertellen dat noch de Fabriek, noch het Fluxusgebouw zullen opleveren waarop in de boeken al gerekend wordt. Een te verwachten gat in de begroting dus.

Daarnaast is het ook algemeen gebruik geworden dat geraamde bouwkosten altijd overschreden worden. Weer een gat in de begroting dus!

Wethouder, wij doen een dringend beroep op u, u nog eens te beraden of u jaar in, jaar uit, tijdens de begrotingsbehandelingen gezegd wil hebben dat een aantal zaken niet uitgevoerd kunnen worden omdat het cultuurcluster zo zwaar op de begroting drukt.

Zelfs nu… in deze begroting wordt al voorgesteld het achterstallige Onderhoud in de Openbare Ruimte maar niet in te lopen. Hoe moet dat straks dan met zo’n zware last op onze schouders?

In mijn vorige bijdrage heb ik de wethouder de suggestie gedaan uit te kijken naar een andere bestemming voor de Figaro-bouwplek. Naast een andere bestemming kan ik mij ook voorstellen dat er naar een projectontwikkelaar gezocht wordt die hier een pracht van een gebouw wil neerzetten met een geheel andere bestemming.

Wij, van de SP, zijn nou niet direct de vrienden van project ontwikkelaars, maar nu zou ik toch graag zien dat zij er iets neerzetten met een commerciële bestemming.

DZ heeft al eens geopperd om er een conferentiecentrum neer te zetten. Wat mij betreft met een mooie voorziening en op de begane grond, een mooie en uitgebreide VVV-voorziening.

U heeft al eens gekeken in de Energiehal in Dordrecht, (want ook daar een mislukt cultuurcluster), maar misschien bent u toen ook even bij de Dordtse VVV naar binnen gestapt: een prachtige ruimte met uitgebreide informatie over de stad en haar omgeving en voor de ondernemers uitgebreide mogelijkheden om zich te presenteren. Dat zou dus prima passen in ons toerismebeleid.

Wethouder, weer houd ik een pleidooi om te stoppen met het ontwikkelen van een cultuurcluster en vraag u ons te behoeden voor een financieel debacle, onderzoek hoe het in andere steden verlopen is en zorg dat wij in de toekomst financiële ruimte over houden om echt iets voor de stad te doen.

Ik weet dat er door Zaankanters pogingen worden ondernomen om een referendum van de grond te krijgen en uiteraard steunen wij deze pogingen en verder zullen wij ons als SP, nog beraden over een motie op dit onderwerp en hoe wij in het licht daarvan naar de totale begroting zullen kijken.

U bent hier