h

Alles voor de bühne

28 oktober 2016

Alles voor de bühne

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Wat is populisme? Een definitie is moeilijk te geven, zo blijkt uit het artikel op Wikipedia. Voor mij is het in ieder geval niet per definitie een slechte zaak, als er mee wordt bedoeld dat je naar de mensen buiten de ivoren torens van stadhuis of Binnenhof luistert. Of beter nog, ze mobiliseert en dus in moderne termen 'empowered' om hun eigen wereld vorm te geven. Maar populisme kan ook gewoon plat 'voor de buhne' zijn, om stemmen binnen te halen.

En dat is wat de POV in de Zaanse raad nu weer doet. Deze keer maakte de POV in haar algemene beschouwing over de Zaanse begroting een groot punt van de kosten van het afscheid van burgemeester Faber. Dat was voor de bühne, want in de raadzaal in het zicht van pers en publiek was de POV opeens kritisch. Terwijl eerder in het presidium, waar alle fractievoorzitters hierover besloten, de POV zich niet liet horen! En ze braaf en zonder ook maar één bezwaar instemden met de kosten voor het afscheid van de burgemeester. Maar ja, toen was er geen pers bij...

De meest kritische partijen in het overleg waren DZ - dat overwoog zich tegen de kosten uit te spreken - en uiteraard de SP en GroenLinks. Uiteindelijk besloten we toch unaniem (en de POV dus ook) dat de kosten niet meer mochten worden dan 50.000 euro, en het belangrijkste, mede na aandringen van mij: dat het een feestje voor álle inwoners moet worden. Dus alle inwoners zijn welkom, niet alleen genodigden, het mag geen bobofeest worden. Onder die voorwaarden kon de SP hiermee instemmen, en de POV ook.

Waar de SP beslist niet mee kon instemmen, en de POV uiteraard wel, was kort geleden de 4,5 miljoen voor de verhuizing van hockeyclub De Kraaien. Over dat bedrag, 90 keer 50.000 euro of bijna 1.000 euro per lid van deze toch gefortuneerde sportclub met ijzersterke lobby, daar hoor je de POV natuurlijk niet over. Liever schreeuwen ze achteraf en bij voorkeur op sociale media over de splinter in de vinger maar negeren de balk in hun eigen oog. Want dat scoort zo lekker. Voor de bühne.

Dit cynische gedrag - gewoon vóór zijn maar doen of je tegen bent, iets wat we voorheen alleen kenden van de PvdA - is precies het gedrag dat het vertrouwen in 'de politiek' ondermijnd. En de POV zou beter moeten weten!

Voor de SP is het belangrijk dat het afscheid een kans is om met alle bewoners in gesprek te komen. Niet als SP, want we zijn al geworteld in onze gemeenschap, maar voor de rest van de raad en de beleidsambtenaren om de mensen die ze vertegenwoordigen te zien. Met in ieder geval een hogere opkomst dan het gemankeerde MAAK.Zaanstad, dat een herkansing verdient.

Maar populisten van dit soort in de Zaanse raad, dat slechts inspeelt op onderbuikgevoelens en bereid is de waarheid geweld aan te doen, slechts om electoraal gewin, dat zijn populisten waarmee ik weinig gemeen heb. Ik ben er trots op een links-populist te zijn, en niet een rechts-populist met de steun van de rechtse gevestigde media aan haar kant.

U bent hier