h

Blog Patrick Zoomermeijer

9 november 2016

Socialisme of barbarij?

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De overwinning van Trump vannacht is een waarschuwing voor zowel de gevestigde politieke partijen als voor radicaal links. Voor de gevestigde partijen omdat de onvrede over hun beleid en cynische spelletjes zich uiteindelijk altijd zal uiten, linksom of rechtsom. En voor links omdat het neerzetten van een radicaal, socialistisch alternatief harder nodig is dan ooit.
Lees verder
28 oktober 2016

Alles voor de bühne

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Wat is populisme? Een definitie is moeilijk te geven, zo blijkt uit het artikel op Wikipedia. Voor mij is het in ieder geval niet per definitie een slechte zaak, als er mee wordt bedoeld dat je naar de mensen buiten de ivoren torens van stadhuis of Binnenhof luistert. Of beter nog, ze mobiliseert en dus in moderne termen 'empowered' om hun eigen wereld vorm te geven. Maar populisme kan ook gewoon plat 'voor de buhne' zijn, om stemmen binnen te halen.
Lees verder
23 oktober 2016

Stop de bankoverval bij ING!

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Begin deze maand kondigde de directie van ING kondigde het schrappen van bijna 3.500 banen aan in Nederland: 2.300 voltijdbanen en 950 externe functies, totaal bijna 15% van het personeelsbestand. Hiervoor wordt de digitalisering als excuus aangehaald om deze ontslagen te rechtvaardigen, ‘een noodzakelijke modernisering’ volgens sommigen. Maar de echte reden is het realiseren van vette winsten aan en uitkeringen voor de grote aandeelhouders!

Foto: Gauche - ALS / www.gauche.be
Lees verder
16 juli 2016

In Zaanstad bepalen bedrijven het beleid, niet de mensen

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Het is in de waan van de dag makkelijk om uit het oog te verliezen wat er werkelijk gaande is. In de Zaanse gemeenteraad worden we bestookt met voorstellen van het college, waarbij je soms wel denkt: 'waarom weer een nieuwe manier van werken door de gemeente waarbij de overheid zich terugtrekt'? Maar in de hectiek die de raad soms is, kun je makkelijk de lijnen over het hoofd zien, die het college uitzet, en hoe het college zo Zaanstad tot proeftuin voor de rest van Nederland maakt voor onbewezen beleid.
Lees verder
25 juni 2016

Werkende klasse roerde zich bij Brexit

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De kogel is door de kerk: de meerderheid van de kiezers kozen deze week voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de 'Brexit'. De peilers voorspelden een kleine meerderheid voor ‘blijven’, maar hadden het mis. David Cameron, echt geen held van het volk, gaf het volk (waarop hij gewoonlijk neerkijkt), een stem via het referendum omdat hij dacht dat een meerderheid voor ‘blijven’ zou stemmen, en zo zijn steeds wankele positie weer zou versterken. Hij koos dus niet voor een referendum uit principe, hij was en blijft een sterk voorstander van het neoliberale gedrocht dat de EU is. Hij gokte en hij verloor. Geheel tegen wat hier in Nederland gebruikelijk is, hield hij de eer aan zichzelf en trad hij af. Dat dan weer wel. Niet dat Boris Johnson, evengoed een rechtse bal en net als Cameron een upper class Eton-boy die neerkijkt op het volk, echte verandering zal brengen.
Lees verder
13 juni 2016

Burgemeesters-benoemingen zijn niet meer van deze tijd

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Het blijft een raar ding, de burgemeestersbenoemingen in Nederland. Een burgemeester wordt namelijk niet gekozen, maar benoemd: de gemeenteraad mag slechts kandidaten aanbevelen, maar het is de koning die de burgemeester uiteindelijk benoemd, en de commissaris van de koning die de burgemeester beëdigt. Alleen via het opstellen van een profielschets en het instellen van een zogenaamde 'vertrouwenscommissie' - een soort sollicitatiecommissie die de kandidaten spreekt, heeft de gemeenteraad enige invloed, maar dus zeer beperkt. Wie het uiteindelijk wordt is dus aan onze (ongekozen!) koning. En dat is echt niet meer van deze tijd.
Lees verder
9 juni 2016

'Betrouwbaar bestuur' kost burgers stem

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Wethouder Emmer sprak zich vanavond tijdens het kadernotadebat keihard uit tegen een referendum over het geldverslindende Cultuurcluster. En zo ontdeed weer een D66-bestuurder zich van wat ooit een zelfverklaard 'kroonjuweel' was, het referendum. Dus daar ging de "D" van 'democraten'...
Lees verder
20 februari 2016

FNV en medewerkers TSN hebben recht op verzet

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De FNV voert de afgelopen dagen terecht actie voor het behoud van werk en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van TSN, en voor behoud van goede zorg voor de klanten van TSN. Over die door de SP gedeelde zorgen van de thuiszorgwerkers en hun klanten in Zaanstad stelde ik afgelopen donderdag nog actualiteitsvragen. In andere Noord-Hollandse gemeenten hebben thuiszorgwerkers geweldloos stadhuizen bezet, maar zijn soms onder dwang verwijderd.
Lees verder

U bent hier