h

FNV en medewerkers TSN hebben recht op verzet

20 februari 2016

FNV en medewerkers TSN hebben recht op verzet

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De FNV voert de afgelopen dagen terecht actie voor het behoud van werk en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van TSN, en voor behoud van goede zorg voor de klanten van TSN. Over die door de SP gedeelde zorgen van de thuiszorgwerkers en hun klanten in Zaanstad stelde ik afgelopen donderdag nog actualiteitsvragen. In andere Noord-Hollandse gemeenten hebben thuiszorgwerkers geweldloos stadhuizen bezet, maar zijn soms onder dwang verwijderd.

Vervolgens vind Zaans verantwoordelijk wethouder Jeroen Olthof het nodig deze acties, die (nog?) niet eens in Zaanstad hebben plaatsgevonden, te veroordelen. "De FNV zet bestuurders onder druk", 'de actie ondermijnt de lokale democratie'. Dit zegt een PvdA-wethouder, wiens partij haar bestaansrecht ooit ontleende aan geweldloze acties voor de 'emancipatie van de arbeid(ers)'.

Daarmee laat Olthof zien dat hij ideologisch aan de andere kant van de waterscheiding staat. Tegen werknemersrechten, voor de belangen van het grote geld. De vrije markt is heilig voor hem: zijn nek zal hij niet uitsteken voor het recht op werk, maar wel voor het recht op 'een gelijk speelveld voor marktpartijen'. Nu hij de acties veroordeeld, wat hij niet had hoeven omdat er geen acties in Zaanstad zijn geweest, en andere wethouders in andere plaatsen wel direct op het aanbod van Buurtzorg voor het redden van de banen van de medewerkers van TSN zijn ingegaan, kiest hij voor de belangen van de vrije markt.

Dat hij daarbij het recht op actie, op niet lijdzaam toezien, op zelforganisatie, op mensen in beweging voor hun eigen toekomst, wegzet als 'ondemocratisch', is van de gekke. Zeker als wethouder van een in naam linkse partij. Acties zoals deze, mits geweldloos (en dat zijn ze), zijn juist wat Nederland tot een democratie maakt! Deze mensen strijden met open vizier in plaats van met beleidsnota's, in achterkamertjes of via een lobbycircuit. Weg met verstikkende bureaucratie en democratie 'binnen de lijntjes'. Democratie is pas levend als zij ook leeft op straat, en niet alleen in de raad.

De wethouder had er verstandig aan gedaan, als hij werkelijk op wil komen voor de belangen van gewone mensen, om deze strijd te omarmen. En zich daardoor gesteund te voelen, en samen met de wethouders die al op het aanbod van Buurtzorg zijn ingegaan en de FNV, druk op te bouwen richting Den Haag. Want ook bestuurders hebben de plicht om het juiste te doen en niet slechts uitvoerder van een neoliberale agenda en desastreus Haags beleid te zijn.

Druk opbouwen voor sociale verandering is nodig en mogelijk, wees solidair en wordt ook actief!

U bent hier