h

'Betrouwbaar bestuur' kost burgers stem

9 juni 2016

'Betrouwbaar bestuur' kost burgers stem

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Wethouder Emmer sprak zich vanavond tijdens het kadernotadebat keihard uit tegen een referendum over het geldverslindende Cultuurcluster. En zo ontdeed weer een D66-bestuurder zich van wat ooit een zelfverklaard 'kroonjuweel' was, het referendum. Dus daar ging de "D" van 'democraten'...

Hij zei letterlijk dat het College 'een referendum niet zal faciliteren'. Dat de raad 'meermaals voor het Cultuurcluster had gestemd', en 'dat alleen raad dat beslist'. Dus niet de inwoners. Toen hij door ons raadslid Maikel Kat letterlijk vanaf een livestream met zijn eigen eerdere uitspraak werd geconfronteerd dat er nog een 'go-nogo moment' zou komen, kwam hij daarop terug. Weg was de betrouwbaarheid van deze wethouder, die 'betrouwbaar bestuur' hoog in het vaandel zegt te hebben staan.

De SP en het grootste deel van de rest van de oppositie (en zelfs enige raadsleden van collegepartijen, zo horen we in de wandelgangen) willen zo'n referendum wel. En wij willen de inwoners van Zaanstad dus zelf laten beslissen over een project dat minstens 30 miljoen zal kosten, en waar we jaarlijks veel geld op toe moeten leggen om de exploitatie rond te krijgen. Een molensteen om de nek van Zaanstad, voor een geldbedrag waar we veel nuttiger dingen mee zouden kunnen doen.

Maar net als de regering in Den Haag alles uit de kast haalde om het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne te frustreren, en nog steeds de voor hen ongunstige uitslag naast zich neer wil leggen, zo opereren dezelfde partijen plus D66 in dit Zaanse college als het op inspraak aankomt. Het is een regenteske bestuurstijl, zonder gevoel voor wat er leeft buiten de raad, op straat.

U bent hier