h

In Zaanstad bepalen bedrijven het beleid, niet de mensen

16 juli 2016

In Zaanstad bepalen bedrijven het beleid, niet de mensen

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Het is in de waan van de dag makkelijk om uit het oog te verliezen wat er werkelijk gaande is. In de Zaanse gemeenteraad worden we bestookt met voorstellen van het college, waarbij je soms wel denkt: 'waarom weer een nieuwe manier van werken door de gemeente waarbij de overheid zich terugtrekt'? Maar in de hectiek die de raad soms is, kun je makkelijk de lijnen over het hoofd zien, die het college uitzet, en hoe het college zo Zaanstad tot proeftuin voor de rest van Nederland maakt voor onbewezen beleid.

De lijn van een kleinere overheid en afbraak van solidariteit, vermomd in termen als 'maatwerk' of 'participatie', is wat we als SP al langer zien, en dus ook zeggen en bestrijden. Wat echter iets van de laatste anderhalf jaar is, en nu steeds duidelijker wordt, is de invloed die projectontwikkelaars en grote bedrijven hebben op nieuw beleid in Zaanstad. Vaak niet eens verdekt, maar gewoon in alle openheid staat er dan opeens in een beleidsstuk 'projectontwikkelaars wensen dat...'.

Op BNR-nieuwsradio afgelopen zondag een interview met grote Zaanse ondernemers die mede verantwoordelijk zijn voor de stank, maar blij zijn met het collegevoorstellen om het geurbeleid te versoepelen. Zodat er duizenden woningen gebouwd kunnen worden bij stinkende fabrieken, en dat het aan de projectontwikkelaars overgelaten wordt om de nieuwe kopers van deze woningen te informeren. Of niet. Want dat mag vooral niet verplicht worden, het geven van de informatie over mogelijke stank. Ruim baan voor de grote ondernemers en projectontwikkelaars. Die zelf natuurlijk niet onder de rook van zo'n fabriek wonen.

Dan het parkeerbeleid dat nu wordt aangepast. Los van het streven van het college om op meer plekken betaald parkeren in te voeren en de parkeertarieven te verhogen, wat vooral opvalt is de wens van projectontwikkelaars. En de wens wordt ingewilligd: in plaats van de huidige parkeernorm (een minimaal aantal parkeerplaatsen aan te leggen bij nieuwbouw), wordt dat nog slechts een leidraad. En kunnen projectontwikkelaars de verplichting om parkeerplaatsen aan te leggen afkopen. Want anders gaan ze geen woningen meer bouwen, staat er tussen de regels. We laten ons dus gijzelen door bepaalde projectontwikkelaars, waardoor er duizenden nieuwe woningen komen zonder voldoende parkeerplaatsen. En dat leid dan weer tot meer parkeerdruk en is dan weer een smoes om meer betaald parkeren in te voeren... Natuurlijk wonen deze projectontwikkelaars niet in bijvoorbeeld de Burgemeesterbuurt, maar ergens buiten Zaanstad in een villa met oprijlaan of penthouse met eigen garage.

En dan nog de woningbouw. Die wordt door het college gelinkt aan de infrastructuur: meer woningen zijn een reden voor meer wegen, wat weer een reden is voor meer wegen, want dat leidt tot meer woningen... En dan hebben we het over zoveel mogelijk dure koopwoningen en zo min mogelijk sociale woningbouw, want dat levert hun te weinig geld op. Projectontwikkelaars zullen in hun handen wrijven bij zo'n cirkelredening, die hun veel business oplevert. Maar of het soort woningen de wachtlijsten in Zaanstad zullen verkorten, of mensen niet meer in de file staan naar hun werk? Ook daar zullen de heren (en dames) projectontwikkelaars zelf weinig van merken, vrees ik.

Dit college stelt ondernemersbelangen, van grote ondernemers en projectontwikkelaars, voorop. Met als resultaat Vinex-wijken in de stank, géén kortere wachtlijsten voor woningen, meer betaald parkeren en toch minder parkeerplek... Dit naast de afbraak van de zorg, de stijgende werkloosheid, de 'zoek-het-maar-uit-overheid'...

Kortom: vergeet nooit waar het om gaat. Prik door de bullshit heen. Wil je meer ruim baan voor grote bedrijven, blijf dan vooral VVD, D66 en PvdA stemmen. Ben je voor een leefbare, schone, sociale en veilige stad met goede voorzieningen door en voor de mensen zoals jij en ik? Stem dan SP. Of beter nog, wordt lid, wordt actief. Help ons een tegenmacht op te bouwen en om een sociaal en groen alternatief vorm te geven.

U bent hier