h

Parkeren voor bewoners of projectontwikkelaars?

15 juli 2016

Parkeren voor bewoners of projectontwikkelaars?

Patrick Zoomermeijer
De SP is zeker niet uit principe tegen betaald parkeren. Betaald parkeren kan soms noodzakelijk zijn, zoals in het centrum van Zaandam. Betaald parkeren is dan een van de middelen om de schaarse parkeerplekken te verdelen, verstopping te voorkomen, en vooral bewoners nog een kans te geven hun eigen auto - met een parkeervergunning bijvoorbeeld - nog te kunnen parkeren in hun eigen buurt of wijk. Zo is betaald parkeren geen doel op zich, maar een middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering van 14 juli 2016

Dat we inmiddels elk jaar 1,5 miljoen aan parkeergeld ophalen (buiten de kosten voor handhaving) om daarmee gaten in de gemeentebegroting op vullen, voelt niet goed. Sommigen zouden kunnen zeggen dat parkeren een melkkoe is. Maar helaas is dat niks nieuws. Dat echter door toegenomen kosten voor handhaving het college nu de toch al niet malse parkeertarieven wil verhogen en op meer plekken betaald parkeren tot 23.00 uur 's avonds in wil voeren, voelt al helemaal niet goed. Vooral omdat deze beleidswijzigingen niet zijn gebaseerd op een vergroting van leefbaarheid of bereikbaarheid.

In deze parkeernota worden de bestaande parkeernormen gereduceerd tot richtlijn, dus ze zijn niet langer meer een absoluut minimum. Daar komt bij dat op verzoek van projectontwikkelaars bij projecten zelfs de parkeernorm helemaal losgelaten kan worden, oftewel dat er helemaal geen parkeerplaatsen bij nieuwe woningen worden aangelegd en de bewoners daarvan ook geen parkeervergunning kunnen aanvragen. Wij voorspellen dat als gevolg ten eerste de parkeerdruk in Zaanstad en vooral de wijken direct naast zulke projecten verder toe zal nemen, en ten tweede dat sociale huurwoningen eerder met weinig of geen parkeerplaatsen gerealiseerd zullen worden dan dure koopwoningen. Dat is beide onwenselijk.

Dat deze beleidswijziging een uitdrukkelijk wens is van bepaalde projectontwikkelaars, zoals in de nota staat, is een slect teken. Het zegt wat over de staat van onze democratie en de waarde van uitspraken over bereikbaarheid en leefbaarheid, als dat moet wijken als projectontwikkelaars dat wensen. De invloed die grote bedrijven hebben op Zaans beleid, begint verontrustende vormen aan te nemen. Geen visie dan die van de fetisj van de begroting of de agenda van grote bedrijven.

Is er dan niets positiefs? Zeker wel. Er komt eindelijk een blauwe zone op de Zuiddijk, waar de SP en andere partijen al zo lang ijverig voor hebben gepleit. Parkeren voor mantelzorgers en bezoekers wordt goedkoper, al is de app nog niet goed en zijn langparkeerders soms duurder uit. En het onzalige idee om de bewonersenquete af te schaffen, zal middels een breed gedragen amendement tegen de wil van de wethouder in, weer worden hersteld. Gelukkig.

Maar het opgeven van zinnige parkeernormen voor de wensen van grote projectontwikkelaars, dat schuurt. De SP had liever beter gespecificeerde parkeernormen gezien die als minimum zouden gelden, waarbij gerust af geweken mocht worden door meer parkeerplaatsen te realiseren, niet minder.

Want voorlopig neemt de parkeerdruk toe en dit beleid draagt daar niets aan bij, wel aan de gemeentebegroting.

U bent hier