h

MAAK.Zaanstad? Maak liever een sociaal Zaanstad!

19 april 2016

MAAK.Zaanstad? Maak liever een sociaal Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Zaanstad is een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun eigen karakter, maar helaas met afnemende sociale en culturele voorzieningen en middenstand, vooral in Noord. Zaanstad is een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Zaanstad is de plek waar dingen worden gemaakt, waar de industrie en de arbeidersbeweging van Nederland mede zijn begonnen, waar verzet in het bloed zit. Zaanstad is een gemeente met relatief lage of gemiddelde inkomens en relatief veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, maar het zijn er door lokaal en landelijk beleid van de afgelopen jaren niet genoeg. Zaanstad is een plaats waar een sociaal vangnet gezien onze sociaal-economische achtergrond hard nodig is en de zorg in haar voegen kraakt.

Bijdrage door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het speciale Zaans Beraad over MAAK.Zaanstad van 19 april 2016

Wat is MAAK.Zaanstad?

MAAK.Zaanstad is een gemiste kans. Het had een gedurfd experiment voor meer directe democratie of participatief budgetteren kunnen zijn, maar bevreesd voor werkelijke inspraak van onze inwoners werd het een excuus voor reeds ingezet beleid. De angst die bij de gevestigde politieke partijen en veel beleidsambtenaren leeft voor wat onze inwoners echt willen, bleek ook bij de hysterische reacties op het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne door tegenstanders van dat referendum. En nu in kleinere mate proef je ook een zweem van die angst bij MAAK.Zaanstad. Waar de SP bijvoorbeeld heeft gepleit voor een experiment op basis van de G1000 van David van Reybrouck, was de geschrokken reactie “maar zijn boek heet ‘tegen verkiezingen’?”, en daarmee was het afgeserveerd.

MAAK.Zaanstad vertrok van de beleidstukken uit het verleden van vorige colleges, en begon dus niet werkelijk met de vraag wat onze inwoners willen. Uiteindelijk is het proces van inspraak niet verder gegaan dan reeds bestaande ideeën van dit college voorleggen aan inwoners. In totaal hebben volgens de verslagen maar enige honderden mensen mee gedaan aan MAAK.Zaanstad, en dat is inclusief raadsleden en ambtenaren. 400 volgers op twitter. 4.500 unieke websitebezoekers.

Om dat even in perspectief te plaatsen: dat is minder dan de mensen die de SP alleen al bij BaanStede heeft gesproken: op straat, op bijeenkomsten, bij hen thuis, op de werkplek… Dat zijn minder twittervolgers dan ik zelf heb. Dat zijn minder unieke bezoekers dan de Zaanse SP-site de afgelopen maanden hebben bezocht.

Het is dan ook geen verrassing dat de weerslag van MAAK.Zaanstad vol staat over ‘stenen’: wegen, gebouwen, huizen. Op zich niets op tegen, maar het sociale domein is nagenoeg afwezig. Cultuur en milieu komen er maar bekaaid van af. Daar klinkt de opvatting van het college in door. En ook binnen de stenen is gekozen de grootste groep van onze inwoners buiten te sluiten. Want zover het over huizen gaat, gaat het toch vooral om koopwoningen en niet zozeer om huurwoningen, en ook om nog duizenden te bouwen woningen voor mensen van buiten, niet voor de noden van onze inwoners hier en nu.

De SP vreest dat ook dat het college MAAK.Zaanstad als surrogaat voor werkelijke inspraak zal zien, en zal gebruiken om het beleid dat zij toch al nastreven, te legitimeren. Daar doet de SP niet aan mee! Het proces en de opbrengst zien we als collegespeeltje, daar nemen wij geen verantwoordelijkheid voor.

In de tussentijd nemen wij onze rol als volksvertegenwoordigers en onze achterban zeer serieus. Totdat in een meer directe democratie (wat de SP betreft hebben we het dan over de democratisering van de economie) mensen meer invloed krijgen op beleid, vertrouwen wij op onze honderden leden en duizenden kiezers. Leden en kiezers die wij continu aanspreken, mobiliseren en laten meedenken en laten meebeslissen in onze versie van ‘doe-democratie’. Zo hebben wij met meerdere onderzoeken op straat en langs de deuren mensen zich laten uitspreken over de A8-A9. En zijn we samen met anderen bezig met een referendum over het Cultuurcluster, maar dan moet het college ons wel een besluitmoment voorleggen, wat ze tot op heden niet hebben gedaan. Wij mobiliseren honderden mensen tegen de sluiting van verzorgingshuizen, deels met succes. Zo weten wij wat er leeft en dat nemen we serieus!

Maak een sociaal Zaanstad!

Want: in de toekomst is Zaanstad nog steeds een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun een karakter, maar dan wel met voldoende voorzieningen.
Dan is Zaanstad nog steeds een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Is Zaanstad nog steeds een plek waar dingen worden gemaakt, waar men de historie voelt en tegelijk vooruit kijkt, en waar nodig verzet voert tegen afbraakbeleid uit Brussel of Den Haag.
In de toekomst is Zaanstad een gemeente waar de inkomens zijn gestegen, maar waar vooral de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de woonquote zijn afgenomen.
In de toekomst is Zaanstad een plaats met een goed sociaal beleid, waar mensen minder schulden hebben, niet in armoede leven en voedsel- en kledingbanken overbodig zijn geworden en mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, ongeacht de dikte van hun portemonnee. Dàt is onze stip op de horizon! Dàt is onze droom, voor mensen, niet voor stenen!

Meer lezen?

U bent hier