h

Een stad van, voor en door de bewoners

24 juni 2015

Een stad van, voor en door de bewoners

Patrick ZoomermeijerDe SP ziet in de analyse Staat van de Stad, maar vooral ook via de mensen met wie wij continu in contact zijn, onze achterban, dat er onderwerpen zijn die gewone mensen in hun dagelijkse leven ervaren, waar dringend iets aan zou moeten gebeuren.

Bijdrage in het debat over het 'Plan van de Stad' op 23 juni 2015 door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer

Allereerst op het gebied van wonen. En dan niet zoals in deze analyse, afgemeten aan de gedroomde vermogende burgers van buiten de Zaanstreek, maar in de realiteit van stijgende huren, onbetaalbare koopwoningen, hoge stookkosten en lange wachtlijsten voor gewone mensen. En natuurlijk de afbraak en onzekerheid in de zorg, wat in deze analyse volkomen wordt genegeerd, en de grote armoede en werkloosheid, die in deze analyse maar weinig aandacht krijgen.

Dat is wat wij als SP, misschien wel de best ingewortelde partij onder de gewone mensen, zien en horen. Maar wij hebben zeker niet de wijsheid in pacht. Dat heeft niemand in dit stadhuis. De wijsheid ligt op straat!

Daarom zou wat betreft de SP de eerste opdracht moeten zijn die we ons als gemeenteraad opleggen om daadwerkelijk zonder voorwaarden vooraf naar de gewone mensen uit Zaanstad te luisteren.

En dus beleidsstukken, zoals Zaans Evenwicht, van voor de crisis, die vol staan van wensdenken en waar weinig van de gestelde doelen uit behaald zijn, los te laten. Bereid zijn datgene wat er aan plannen uit de stad komt als leidraad te nemen. De wensen van onze inwoners niet af te meten aan beleid uit het verleden of slechts als advies te beschouwen, maar uit te werken in een echt ‘Plan van, voor en door de inwoners van de Stad’ voor de komende jaren en daar budget voor vrij te maken. Ook als daardoor een cultuurcluster bijvoorbeeld zou sneuvelen.

Zoals in het VNG Magazine afgelopen mei stond: ‘de raad moet allereerst willen dat burgers betrokken raken. Zodat het beleid niet wordt gebaseerd op wat college, bestuurders en ambtenaren verzinnen, maar op de échte problemen in de gemeente’. Wij zien het Plan van de Stad als een pilot voor de vernieuwing van de democratie. Een directere vorm van democratie dan het eens in de vier jaar stemmen en verder de inwoners en hun behoeften en wensen buitenspel zetten.

De SP ziet daarbij veel positiefs in de G1000, zoals die door David Van Reybrouck is ontwikkeld en deels toegepast in Amersfoort en onlangs op een conferentie in Apeldoorn in een manifest werd vastgelegd: 'om tot eigen initiatief te komen heeft de burger het recht de overheid actief uit te dagen, de agenda van de straat op tafel in de raad'.

Het idee van de G1000 is om de kloof tussen inwoners en bestuur te dichten door 1000 inwoners, bepaald door loting, te laten spreken en besluiten over de zaken die de inwoners aangaan. Een doorsnee van de maatschappij, dus niet alleen de hoogopgeleiden of de ‘stakeholders’.

Dat zouden we in Zaanstad om kunnen werken naar de ‘Z100’: 100 burgers per wijk om te bepalen hoe hun wijk er voor staat en waar ze behoefte aan hebben. En dan via afvaardiging vanuit die Z100’s tot een overleg te komen over de wijkoverstijgende, stadsbrede problemen en mogelijkheden en te kijken naar het benodigd en beschikbare budget. De uitkomst zouden we dan voor een referendum voor kunnen leggen aan de hele Zaanse bevolking.

Wat uit een dergelijke ‘volksraadpleging’ voortkomt zou de leidraad moeten zijn voor de plannen voor Zaanstad de komende jaren, niet de beleidsstukken of de punten waar wij nu als 39 raadsleden (op een bevolking van 151.000!) mee komen.

Geprikkeld? Lees hier meer uitdagende, alternatieve ideeën over democratie:

U bent hier