h

Helpt de verbindingsweg A8-A9 Assendelft?

18 december 2015

Helpt de verbindingsweg A8-A9 Assendelft?

Bij de gemeente Zaanstad, de stadsregio Amsterdam, de provincie Noord- Holland (en de gemeenten Velsen, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk) is veel geld vrijgemaakt om de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aan te leggen. De provincie Noord- Holland is aan het onderzoeken welk tracé het beste alternatief is.

De A8 eindigt nu bij de Nauernasche Vaart. Acht kilometer verderop loopt de A9, de weg van Schiphol, via Haarlem naar Alkmaar. Al heel veel jaren willen de diverse overheden en het bedrijfsleven een verbindingsweg tussen de beide snelwegen. Men gaat uit van de veronderstelling dat een aansluiting tussen die twee snelwegen mensen reistijd scheelt en dagelijkse verstopping op provinciale wegen voorkomt. Ook in Assendelft zijn er dagelijks veel files, vooral op de Dorpsstraat ter hoogte van pompstation Winter en de Communicatieweg-West richting A9. Maar zijn deze problemen opgelost als de verbindingsweg A8-A9 wordt aangelegd?

Wij zijn er van overtuigd dat de verbindingsweg A8-A9 de verkeersproblemen in Assendelft niet oplost en willen dit graag met de Assendelvers delen. Immers de op- en afritten van de nieuw aan te leggen vierbaansweg (het wordt een provinciale weg en geen snelweg!) komen ter hoogte van de Noorderweg bij het agrarisch bedrijf van Noom. Dit betekent dus dat het verkeer in Assendelft wegen zal zoeken om bij deze afrit te komen. Daardoor blijven de dagelijkse verkeersopstoppingen in Assendelft bestaan.
Daarnaast zal deze nieuwe weg in geval van vijf van de zeven te onderzoeken tracé's dwars door het groene landschap, het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en drie gezonde melkveebedrijven gaan.

De verbindingsweg A8-A9 is geen oplossing voor de verkeersproblemen in Assendelft.

U bent hier