h

Behoud de zomerschool!

5 juni 2016

Behoud de zomerschool!

Carla SchuddeboomEen paar honderd kinderen van het Zaanse basisonderwijs gaan deze zomer op 'bootcamp'. Elke zomervakantie krijgen leerlingen met een leer- en/of taalachterstand uit groep vier tot en met acht de gelegenheid om zichzelf in lezen, taal en rekenen en sport bij te spijkeren. Vier weken lang, elke ochtend. 's Middags krijgen ze dat opnieuw, maar dan in de vorm van workshops rond een thema. Het thema is dit jaar 'Jongeren op gezond gewicht' en daarvoor wordt samengewerkt met de GGD en de organisatie JOGG. Maar ja, bootcamp klinkt wel een stuk stoerder.

Door steunfractielid Carla Schuddeboom

De zomerschool is een fantastisch antwoord van de drie koepels in het Zaanse basisonderwijs op wat in onderwijsland wel de 'zomerdip' wordt genoemd. De lange zomervakantie waarin kinderen met een taal- en leerachterstand weinig uitdaging krijgen en soms heel veel vergeten van wat ze hebben geleerd.

Wat hebben de kinderen eraan? Het programma bereikt de meest kansarme kinderen in het onderwijs, die ieder apart worden bijgespijkerd tot een niveau waar ze op horen te zitten gezien hun leeftijd. Of het nou gaat om klokkijken of breuken. Het is bepaald geen feestprogramma, maar voor sommige kinderen is het een verademing om eens met andere kinderen en leerkrachten te maken te krijgen en te merken dat leren ook leuk kan zijn. Kinderen die thuis een andere taal spreken blijven in de modus 'Nederlands' staan, zeggen hun klassenleerkrachten.

Natuurlijk werkt het niet bij iedereen, maar die leerkrachten rapporteren heel positief over sommige kinderen als die weer naar de gewone school komen. 'Alsof ik een ander kind zie'.

De zomerschool viert dit jaar haar vijfjarig jubileum en begint een begrip te worden in het Zaanse onderwijsland. De belangstelling onder de ouders neemt ieder jaar toe. Maar jammer genoeg dreigt dit succesnummer nu de deuren te moeten sluiten. In Krommenie gaat het dit jaar al niet meer door, alleen in Zaandam. Van vier weken is het daar teruggebracht naar twee. En dat terwijl het een doorslaand succes is. Vorig jaar waren er 200 aanmeldingen, nu zijn er al 115. Binnenkort zullen de organisatoren 'nee' moeten gaan verkopen

Waarom sluiten?

De gelden van het rijk in het kader van het Onderwijs Achterstands Beleid (OAB) worden via de gemeenten besteed. De gemeente is o.a. verplicht om hiervan de voor- en vroegschoolse opvang te betalen. De gemeente komt nu geld tekort op dit budget. Hoe komt dat? Dat weten we niet. Daarom moeten de drie onderwijskoepels nu bezuinigen van wethouder Emmer.

Waarom niet sluiten?

  • Het gaat om kinderen met de grootste taal- en leerachterstanden, die straks de minste kansen op de arbeidsmarkt zullen hebben als er niets gebeurt. We doen toch aan preventie? We zijn toch voor onderwijs als oplossing voor problemen op de arbeidsmarkt?
  • Als de gemeente straks permanent vluchtelingengezinnen gaat opvangen zal deze groep kinderen alleen maar groeien. Er moet alles aan gedaan worden om hen te laten integreren en er moeten zeker geen voorzieningen worden afgeschaft.
  • Het gaat vaak om kinderen van wie de ouders geen geld hebben om op vakantie te gaan. Die kinderen gaan zich stierlijk gaan vervelen , zes weken lang. Willen we geen twee vliegen in één klap slaan: de kinderen vermaken zich en ze krijgen meer kansen in het leven? Zo doen we ook iets voor kinderen die in armoede opgroeien
  • Wat gaan kinderen die zich vervelen vaak doen? Ook vanuit het gezichtspunt van preventie van jeugdoverlast is dit een gouden greep.

Hoe het ook zij, met een kadernota waarin zoveel geld over is van voorgaande jaren, ook op het sociale domein, mag zo'n prachtig initiatief niet sneuvelen en daarom stellen we voor om een heel klein beetje van het geld te bestemmen voor het voortzetten van de zomerschool in de komende vier jaar.

U bent hier