h

Al meer dan 50.000 tekenden voor een Zorgfonds!

5 juli 2016

Al meer dan 50.000 tekenden voor een Zorgfonds!

Op vrijdagavond 1 juli was de eerste Zaanse wijkbijeenkomst over het Nationaal Zorgfonds in buurthuis de Zeskanter in de Westerwatering. Het was een inspirerende avond dankzij de enthousiaste uitleg van Ami Gest, voorzitter van de SP-afdeling Landsmeer. In september komt er eentje in Wormerveer. We zien graag de volgende keer nog meer betrokken bewoners zien om mee te denken en mee te doen!

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl

Er waren in de discussie twee belangrijke punten naar voren gekomen: Het blijkt dat mensen geen HIV testen meer laten doen omdat ze bang zijn het eigen risico kwijt te raken. En mensen gaan niet naar hun huisarts met be- paalde klachten omdat ze bang zijn doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis met gevolg dat ze ook het eigen risico kwijt zijn.

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl

Ami Gest

Teken ook!

U bent hier