h

'Zo bestrijd je Wilders'

10 juli 2016

'Zo bestrijd je Wilders'

De middenklasse is ermee weg gekomen om alles op te eisen: zowel een economisch systeem dat hun belangen dient, met lage belastingen en weinig overheidsuitgaven, als de zeggenschap over de sociaal-culturele koers van het land. Dit is het wereldbeeld van D66, een partij die er af en toe aan herinnerd moeten worden dat niet iedereen in Nederland een huizenbezittende yup is.

Door Jelmer Renema

Ze zijn daarmee weg gekomen omdat de sociaaldemocratie zijn doelen naar beneden bijgesteld heeft. In de afgelopen jaren zijn we gegaan van een overheid die iedereen helpt naar een overheid die er alleen voor allerzwaksten is. Uit angst om voor geldverkwisters uitgemaakt te worden, gingen de PvdA bijvoorbeeld steeds meer regelingen inkomensafhankelijk maken. Dat verhoogt op papier de efficiëntie, omdat het geld terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Maar het is tegelijkertijd dodelijk voor het draagvlak, omdat niet iedereen van de regelingen profiteert. Als je dit te gek maakt wordt het onredelijk voor de mensen in het midden: wel de kosten, maar niet de voordelen.

Dat punt is nu bereikt. Immers, als je het gevoel hebt dat de overheid er niet voor jou is, waarom zou jij er dan voor de overheid willen zijn? Op een gegeven moment ga je je zelf dan de vraag stellen wat je voor je belastinggeld krijgt. Als je dan tegelijkertijd ziet dat de allerrijksten wegkomen met allerlei dubieuze belastingconstructies, dan is het logisch dat jij het gevoel krijgt dat je Gekke Gerrit bent als jij je wel aan de regels houdt. Zo kan het populisme zich uitbreiden van de allerarmsten naar de groep die een a twee keer modaal verdient.

Dit deel van dit artikel publiceren we als tegengif tegen leugens of verdraaiingen in de media of door rechtse politici.

​Meer lezen?

U bent hier