h

Zaanse zorg in de knel

16 december 2016

Zaanse zorg in de knel

Inwoners van Nederland hebben recht op zorg, verzorgenden en verpleegkundigen geven daar uitvoering aan. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn goede opgeleide professionals die zorgzaam, zorgvuldig, betrouwbaar en respectvol zijn. Door de hoge werkdruk, te kort aan handen, bureaucratie, om maar wat te noemen, komen deze eigenschappen onder druk te staan. De professionals krijgen last van hun werk door de gestelde eisen. Hoge werkdruk gaat hand in hand met hoge werklast, dat gun je de inwoners van dit land en de verzorgenden en verpleegkundigen niet.

Hoewel wij wel een mening hebben over de volgende punten, willen wij het in dit artikel, niet hebben over de veiligheid, structuur/cultuur, missie/visie, financiering, projectmanagement, burn-out/ziekteverzuim, werkoverleg, interventies, protocollen, goed of minder goed leiderschap enz. enz. Over deze onderwerpen is al voldoende geschreven en gezegd.

In het verleden heeft het zijn nut bewezen om iets te veranderen in de zorg door zich te verenigen of zich aan te sluiten bij een vakbond. Hiermee kan je het verschil maken zowel voor de beroepsgroep van verzorgenden en verpleegkundigen maar vooral voor de zorg waar inwoners van Nederland recht op hebben.

Aan de leidinggevenden in de zorg zouden wij willen voorstellen om goed te luisteren wat de verzorgenden en verpleegkundigen te zeggen hebben en hun zeggenschap te geven.

De inwoners van Nederlanden en de publieke opinie zullen begrip hebben voor verzorgenden en verpleegkundigen die opkomen voor de zorg waar iedereen recht op heeft.

Verzorgenden en verpleegkundigen verdienen zich gekoesterd te voelen.

Willem Andrea, gepensioneerd verpleegkundige, namens vele Zaanse ziekenverzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen

U bent hier