h

De FNV heeft een strijdbaar programma nodig

25 januari 2017

De FNV heeft een strijdbaar programma nodig

De verkiezingen voor het nieuwe ledenparlement zijn gestart en er wordt gekeken naar een nieuw bestuur. Dit moet in maart 2017 leiden tot een nieuw gekozen ledenparlement en bestuur. Eigenlijk zou het bij deze verkiezingen moeten gaan over het inhoudelijke programma waar de FNV de komende periode voor moet staan en zouden kandidaten op hun inhoudelijke keuze voor beleid beoordeeld moeten worden. Nu dreigt het toch teveel te verzanden in het zoeken naar vergader en procedure tijgers met veel zitvlees. De huidige situatie vraagt om een strijdbaar programma van eisen en niet om nog meer vage SER-adviezen.

Door 'Vakbondsstrijd - Vecht voor je recht'

Voorbeelden van een strijdbaar programma 

 • In het kader van de problematiek rond aanbestedingen zou de wet overgang onderneming van toepassing moeten worden verklaard voor zover het de rechten van werknemers betreft. Hierdoor zou bij een aanbesteding het betrokken personeel met behoud van hun arbeidsvoorwaarden mee overgaan naar de partij die de aanbesteding wint.
 • Duidelijke en scherpe wetgeving in het kader van de Ketenaansprakelijkheid waardoor in geval van ontduiking van de arbeidsvoorwaarden en andere vormen van uitbuiting de schade uiteindelijk verhaalbaar is op de hoofdopdrachtgever.
 • Een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en met een inkomensafhankelijke premie.
 • De privatisering van alle publieke diensten moet worden terug gedraaid. 10 zogenaamd concurrerende stroomleveranciers en zorgaanbieders leveren wel hoge reclame budgetten op maar geen efficiënte en goedkope stroom of zorg. De 7 pakketbezorgers zijn wel goed voor veel bestelbussen en kilometers maar dit is niet efficiënt en heeft aantoonbaar geleid tot de afbraak van arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers, nu vaak zelfs gedwongen ZZP-ers.
 • Pensioen niet korten maar indexeren. (Lees nieuwsbrief nr. 96)
 • Het terug draaien van de extra belasting voor werknemers die eerder stoppen met werken dan de AOW gerechtigde leeftijd. Gezien de jeugdwerkloosheid is de ingevoerde belasting maatregel contra productief.
 • De AOW leeftijd moet terug naar 65 jaar en de ruimte voor de jaarlijkse pensioen opbouw moet naar 2% onder handhaving van de huidige franchise. Hierdoor wordt het voor werknemers in zware beroepen weer mogelijk om een dusdanig pensioen op te bouwen waardoor er reële keuze vrijheid is om tussen 60 en 65 jaar te stoppen met werken.
 • Bescherming van de cao, geen aanvallen op de algemeen verbindend verklaring van cao- en, gelijk loon voor gelijk werk ongeacht nationaliteit of sexe.
 • Verhoging van het minimumloon naar €12.50 per uur en €100 per dag (bij een 40 urige werkweek)
 • Campagne voor de invoering van de 35 urige werkweek.
 • Tegen foute handelsverdragen Onthoud van Nederlandse instemming met TTIP, CETA en andere foute handelsverdragen.
 • Laten kandidaten voor het FNV Ledenparlement en Algemeen Bestuur zich scharen achter een radicaal programma om zo strijdbaar vakbondskaderwerk te coördineren.
 • Lees het hele verhaal in de Nieuwsbrief van Vecht voor je recht

U bent hier