h

Horrorslachthuis in Tielt (B): stop de winsthonger in de voedselindustrie!

27 maart 2017

Horrorslachthuis in Tielt (B): stop de winsthonger in de voedselindustrie!

Het verhaal van de massale mishandeling van varkens in het slachthuis in het Belgische Tielt heeft veel mensen verontwaardigd. Ook in Nedeland. Velen konden de gruwelijke beelden niet aanzien. Op de beelden was een heus bloedbad te zien en het gegil van de biggen ging door merg en been.

Door Kanzy, een linkse socialist uit Gent (België)

We zagen hoe de dieren geschopt en geslagen werden door medewerkers van het bedrijf, hoe ze levend verdronken in heet water van 60 graden. De voorzitter van de actiegroep “Animal Rights” reageerde in de Vlaamse krant De Morgen: “Aanhoudend veroorzaakt dierenleed en fraude maken dat dit slachthuis ten Tielt niet langer open kan blijven.” De Belgische overheid liet de productie direct laten stilleggen.

De dierenrechtenorganisatie werkte een maand lang undercover bij het bedrijf en filmde de afgrijselijke toestanden. De CEO van het slachthuis verklaarde dat hij niets afwist van dergelijke praktijken. We hebben dus niet alleen te maken met dierenleed en mishandeling, maar ook met ontkenning.

Het huidige systeem is schadelijk voor mens, dier en milieu. We zagen al dat een derde van de totale broeikasgassen afkomstig zijn van slechts een 30-tal grote bedrijven. Met handelsakkoorden zoals TTIP willen de kapitalisten de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid verder afbreken zodat er makkelijker grotere winsten kunnen geboekt worden. Zo zouden chloorkippen mogelijk worden.

Vanwaar al deze hebzucht? Massaproductie en spilzucht zijn eigen aan het systeem van de zogenaamde ‘vrije markt.’ Er wordt veel geproduceerd, maar toch zijn de tegenstellingen tussen arme landen en de westerse wereld erg groot. Terwijl er honger is, worden grote hoeveelheden voedsel weggegooid. Dit is hoort helaas bij het kapitalisme. Problemen rond het voedselbeleid moeten bij de wortel aangepakt worden.

Strengere voedselwetgevingen moeten worden afgedwongen via massale strijd zoals dit ook in EU reeds is gebeurd. Maar strengere voedselwetgevingen zijn niet voldoende.

Om dierenleed, de impact op milieu en mens aan te pakken zijn ook individuele oplossingen niet voldoende. Uiteraard kom je in beweging voor van alternatieven, maar niet alleen als individu, als consument. Men kan dus als reactie op dergelijk leed besluiten om vegetarisch te gaan eten, maar een persoonlijke voedingskeuze is niet voldoende als antwoord op de problemen die veroorzaakt worden door een kleine elite die de gehele economie in handen heeft.

Het is niet alleen omdat wij anders gaan consumeren, dat de machthebbers hun gedrag en beleid zullen aanpassen. Het is niet de maatschappij die schuldig is aan een ziek systeem. De behoeften en wensen van de samenleving moeten niet aangepast worden aan een rot systeem, er is behoefte aan een ander systeem. In plaats van repressieve maatregelen inzake voedselkeuze of elkaar de maat nemen over wat wij eten, moeten we het systeem aanpakken dat de voedingsbodem vormt voor alle leed, bezuinigingen, hongersnood, … Verander het systeem, om de maatschappij te veranderen!

Dit juist met als doel om voldoende vrijheid te kunnen geven aan het individu en zonder repressieve maatregelingen, om zo de productieverhoudingen aan te pakken in de plaats van een persoonlijke dieetkeuze te gaan opleggen.

Tegenover de kapitalistische spilzucht, winstbejag op kosten van de samenleving en het milieu, moeten we een collectief alternatief stellen. Dit wil zeggen: een democratisch beheer van energiebronnen en de economische productie. Op die manier kunnen er ook meer middelen vrijgemaakt worden voor wetenschappelijk onderzoek gericht op mens, dier en milieu. Technologische ontwikkelingen kunnen het leven van mens en dier drastisch verbeteren, in plaats van deze te gebruiken om enkel de winsten van een kleine minderheid te vergroten. Haal de winsthonger van ons bord!

U bent hier