h

Misbaksels van de marktwerking

21 maart 2017

Misbaksels van de marktwerking

De SP wil dit oplossen met een herwaardering van die waarden. Hier gaat ze voorbij aan de materiële strijd, van onderop, die moet worden gevoerd om de autonomie op de werkvloer te bewerkstelligen. En nog belangrijker, een verhaal over waarden doet ons vergeten wat neoliberalisme in zijn kern betekent: de heersende klasse die de macht volledig naar zich toe heeft getrokken en bewust en doelmatig de naoorlogse verzorgingsstaat afbreekt. Het vergroot de macht en invloed van de 1% wanneer zorg en onderwijs aan de markt worden uitbesteed. Dit had meer benadrukt mogen worden in het rapport.

Er wordt soms gesuggereerd dat het niet zozeer het economisch systeem is dat inherente tegenstellingen in zich heeft, maar dat dit toevallig kwaadaardige vormen van marktwerking zijn. Dit valt terug te zien in de bronnen die de SP gebruikt, zoals de WRR, die gematigd positief is over marktwerking in de zorg. Wat is de reden voor deze gematigde, reformistische taal? De SP lijkt zich aan het klaarstomen voor eventuele regeringsdeelname en heeft besloten al te fundamentele kritiek op het kapitalisme in te slikken.

Het is een stap in de goede richting om te stellen dat de publieke sector weer het publieke belang moet dienen, dat de zekerheden van de verzorgingsstaat hersteld moeten worden en het neoliberalisme een stevig tegengeluid verdient.

Het is echter lang niet voldoende. De kritiek op marktwerking in de publieke sector snijdt hout, maar de SP slaat de plank mis als ze suggereert dat dit om een waardenstrijd gaat, in plaats van klassenstrijd. Dat laatste begrip moet centraal staan wil je de macht van de heersende klasse – de ontwerper van het neoliberale project – breken.

U bent hier