h

Schiphol: 'stop met klagen, ga demonstreren!'

1 maart 2017

Schiphol: 'stop met klagen, ga demonstreren!'

‘De beleidspraktijk benadrukt al tientallen jaren dat geluidsoverlast een probleem vormt. Hetzelfde beleid verheerlijkt en verzelfstandigt de economische ontwikkeling van de burgerluchtvaart en accepteert daarmee geluidsbelasting.’ De overheid probeert deze redenering geaccepteerd te krijgen door te doen alsof ze apolitiek is: de keuze voor groei van de luchtvaart bestaat niet, die groei is onvermijdelijk. De overheid gaat er daarbij vanuit dat economie een ijzeren logica kent. Geluidsoverlast moet daarbij op de koop toegenomen worden.

Hoe moet het probleem van geluidsoverlast dan aangepakt worden? Daarvoor roept de overheid de hulp van experts in. Zij moeten bepalen wat de grens is tussen last en overlast. Bröer laat echter zien dat er geen objectieve of natuurlijke grens is die last scheidt van overlast. Experts leggen de grens daar waar de politiek de grens wil hebben. ‘Terwijl de grenswaarden ons lijken te beschermen tegen overlast, ligt de keuze geluidsoverlast te accepteren er eigenlijk al in besloten’, aldus Bröer.

‘Het beleid is tegenstrijdig en maakt mensen alleen maar kwaad,’ aldus Bröer. Hij vervolgt: ‘Het beleid moet duidelijk zijn: of je mag klagen, dan moet er ook wat met die klachten gebeuren, of er wordt gewoon niet geluisterd, maar dan moet klagen ook niet gestimuleerd worden’. De omwonenden beveelt Bröer aan om op een andere manier een vuist te maken tegen geluidsoverlast: ‘Klagers stop met klagen en ga in plaats daarvan demonstreren. Dat zou wel eens veel meer zin kunnen hebben.’ Ook raadt hij de omwonenden aan om hun protest te verbinden met andere zaken zoals bijvoorbeeld zorg om gezondheid en milieu. Zolang ze de denkbeelden van de overheid overnemen, wordt er alleen maar gepraat over geluid en de door experts opgestelde grenzen tussen last en overlast. Als omwonenden deze manier van denken nu eens doorbreken, dan is volgens Bröer kans op een heel ander debat waarin centraal staat wat we rechtvaardig vinden in plaats van wat experts berekenen.

U bent hier