h

SP: 'wat is er aan de hand met zwembad De Crommenije?'

16 maart 2017

SP: 'wat is er aan de hand met zwembad De Crommenije?'

Nora Swagerman
In raadsvoorstel 2016/74198 heeft u er bij de raad op aangedrongen om voorafgaand aan de kadernota besprekingen alvast akkoord te gaan met een verhoging van het budget voor de bouw van het zwembed de Crommenije. In dit raadsvoorstel wijst u er meerdere malen op dat er haast geboden is bij de besluitvorming omdat het zwembed dan nog voor de zomer van 2017 geopend zou kunnen worden.

Recentelijk hebt u in de RaadsInformatiebrief van 17-2-2017 medegedeeld dat de aannemer "al in een vroegtijdig stadium" heeft laten weten dat het moeilijk wordt het zwembad voor de zomer van 2017 op te kunnen leveren. Tevens schrijft u dat u een gesprek met de aannemer zult hebben over "de mogelijkheden en de bijgehorende kosten, veiligheid en consequenties."

Tot op heden heeft u de raad nog niet op de hoogte gebracht over de resultaten van dit gesprek en wordt de kans dat het zwembad voor de zomer opgeleverd kan worden met de dag kleiner.

Vragen SP aan het college

  • Hoe lang weet u al dat de aannemer niet in staat zou zijn het zwembad voor de zomer van 2017 op te leveren?
  • Waarom hebt u de raad nadat de aannemer u op de hoogte heeft gebracht niet onmiddellijk de raad geïnformeerd?
  • Impliceert een gesprek met de aannemer over “de mogelijkheden en de bijbehorende kosten” dat er een budget overschrijding dreigt of dat de bestaande plannen aangepast moeten worden?
  • Zijn er omstandigheden die de veiligheid van de bouw of het gebruik van het zwembad in gevaar brengen?

Gezien de urgentie van de voortgang van de bouw van het zwembad en de verwachtingen die bij de bewoners gewekt zijn, hopen wij op een spoedig antwoord.

Meer lezen?

U bent hier