h

Wat gaat Zaanstad doen om meer vaste banen te creëren voor mensen met een beperking?

20 maart 2017

Wat gaat Zaanstad doen om meer vaste banen te creëren voor mensen met een beperking?

Evert Hartog
Het kabinet Rutte heeft als doelstelling bepaald dat er 125.000 garantiebanen moeten worden gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. In 2015 leek dat goed te gaan, maar in 2016 zijn de doelstellingen niet gehaald, zoals blijkt uit een trendrapportage van het UWV. Een deel van de oorzaak van het achterblijven van banen voor arbeidsgehandicapten is dat maar 5 tot 10% een vaste baan krijgt, waardoor veel mensen met een contract van 2 jaar weer zijn uitgevloeid.

In Zaanstreek-Waterland was verwachting dat er tot en met 2016 240 banen voor mensen met een beperking bij zouden komen. (bron: beleidsplan participatiewet 15 oktober 2014)

Vragen SP aan het college

  • Hoeveel banen voor arbeidsbeperkten zijn er tot eind 2016 gerealiseerd in Zaanstreek-Waterland en in Zaanstad en hoeveel van deze mensen is duurzaam aan het werk?
  • Hoeveel van deze mensen krijgen een vast contract, en hoeveel van de uitstromers met een tijdelijk contract, stroomt weer in?
  • Wat zijn de oorzaken van de terughoudendheid bij het bedrijfsleven?
  • Wat gaat Zaanstad doen om meer vaste banen te creëren voor deze groep in plaats van tijdelijke banen?
  • Hoeveel mensen met een arbeidshandicap met een baan en zonder baan zijn er herkeurd, en hoeveel daarvan raken hun indicatie kwijt?
  • Wat gaat Zaanstad doen om werkgevers ervan te overtuigen dat de overheid betrouwbaar is bij het naleven van de no-risk polis als iemand ziek wordt?
  • Wat gaat Zaanstad doen om werkgevers ervan te overtuigen dat mensen met een arbeidshandicap niet plotseling volledig worden goedgekeurd door het UWV, waardoor de werkgevers met hogere loonkosten worden geconfronteerd?
  • Hoe denkt het college de doelstellingen in de komende periode te bereiken, en wat zijn de doelstellingen voor Zaanstad en Zaanstreek-Waterland de komende jaren?

U bent hier