h

SP gaat buurten in Kogerveld

15 april 2017

SP gaat buurten in Kogerveld

De SP wil niet alleen tijdens verkiezingen uw mening weten. Wij zijn altijd onder de mensen, ook tussen de verkiezingen door. We gaan regelmatig de buurten in, we organiseren acties, we hebben een Hulpdienst waarmee we mensen met problemen op weg helpen en we organiseren bijna wekelijks bijeenkomsten. De SP, daar heeft u na de verkiezingen ook nog wat aan!

Foto: Jan van Keulen / www.zaanstreek.sp.nl

Vandaag gaat de SP langs de deuren in Kogerveld. We willen graag horen wat de mensen daar bezig houdt, landelijk en lokaal. Wat zijn hun wensen, hun zorgen, hun ideeën, hun dromen? Wat is er fijn in hun buurt, in Zaanstad, op hun werk of school, in de omgeving, en wat kan beter?

Hun verhaal vandaag is een manier voor de SP om met álle inwoners van Zaanstad in contact te blijven, wit of zwart, man of vrouw, jong of oud. Hun verhaal voedt onze raadsleden in de Zaanse raad met de echte ervaringen van Zaankanters over wat er leeft in onze gemeente. En als we in de verhalen die we ophalen horen van grote problemen waar iets aan moet gebeuren, dan gaan we kijken wat we daar als SP aan kunnen doen: binnen en buiten de raad, SAMEN met de mensen!

Bekende problemen waar we vaak over horen zijn bijvoorbeeld:

  • Schimmel of tocht in de woning
  • Fijnstof, roet of lawaai van snelwegen of fabrieken
  • Slecht onderhouden of niet goed schoongehouden straten en stoepen
  • Steeds minder voorzieningen in de buurt (openbaar vervoer, winkels, buurthuis)
  • Niets te doen voor jongeren in de wijk
  • Maar ook: geen (vast) werk kunnen vinden (alleen slechtbetaalde flexbaantjes of gedwongen ZZP), funderingsproblemen, hoogspanningsmasten, klachten over de WMO, geen taalonderwijs in de buurt, racisme of discriminatie, criminaliteit…

Maar misschien hebben mensen een ander probleem of een heel ander verhaal. Wij zijn benieuwd! Dat kan na vandaag ook altijd nog worden gemaild aan zaanstreek@sp.nl

De SP is een partij van gewone mensen en onze raadsleden zijn geen beroepspolitici, maar volksvertegenwoordigers. We beloven niets anders dan dat we een luisterend oor zijn en waar nodig bondgenoot in de strijd voor een betere buurt, een sociaal Zaanstad, echte banen, goede voorzieningen voor iedereen en verzet tegen rechts afbraakbeleid. Geen haat of verdeel-en-heers, maar samen Nederland! Te beginnen in Zaanstad!

  • Zaterdag 15 april, 13.00-16.00 uur, Kogerveld

U bent hier