h

Het broeit bij de senioren!

26 juli 2017

Het broeit bij de senioren!

Bijna iedereen vindt dat er iets moet gebeuren met het pensioenstelsel. Allerlei ingewikkelde redeneringen doen de ronde. De indexering zou niet meer haalbaar zijn. Vandaar dat na de crisis van 2008 de gepensioneerden er al zo'n 12 tot 15 procent in koopkracht op achteruit zijn gegaan. De jongeren van nu zouden een lege pensioenkas aantreffen. De zzp'ers zouden massaal de dupe worden van het huidige stelsel. Onrust. Onzekerheid. Te veel! Te duur! Een beetje vreemd als je ziet dat er momenteel ongeveer 1.400 miljard euro op de rekeningen van de pensioenfondsen staat. En dat dit bedrag zelfs in de crisisperiode alleen maar is gegroeid. De argumenten voor een stelselwijziging lopen dan ook sterk uiteen. De ware redenen worden niet altijd openlijk uitgesproken.

Door Rob Lubbersen op Solidariteit.nl

De enige partijen die het huidige stelsel grotendeels willen handhaven, zijn de SP, 50PLUS en de PVV. Waarbij je je bij die laatste twee kunt afvragen hoe hard hun stellingname is. Gezien hun uitglijders in het verleden. In ieder geval blijft de SP opkomen voor een solidair en collectief pensioenstelsel. Met twee 'moderniseringen'. Een uitbreiding door opname van de zzp'ers. En met een aanpassing van de rekenrente, waardoor indexering weer mogelijk wordt en het koopkrachtverlies van senioren een halt wordt toegeroepen.

U bent hier