h

'Ook participatiebanen moeten liefst echte banen zijn'

4 oktober 2017

'Ook participatiebanen moeten liefst echte banen zijn'

Evert Hartog
Op donderdag 21 september heeft de Gemeenteraad besloten tot de oprichting van een gemeenschappelijke regeling tussen de Gemeenten Zaanstad en Purmerend om een participatiebedrijf op te richten. Dit participatiebedrijf wordt de opvolger van Baanstede en krijgt er veel taken bij, waarvan de belangrijkste taak is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk.

In het besluit staat over de besturingsfilosofie (het beleid) het volgende:

De gemeenten sturen op de bedrijfvoeringsorganisatie (BVO) volgens de volgende principes:
Sturen vanuit vertrouwen
Sturen op het bedrijf als onderdeel van een netwerk
Sturen op het resultaat en op de essentie
Sturen op innovatie
Sturen op gezonde bedrijfsvoering
Bij sturen op resultaat staat dat het doel is mensen te gaan helpen aan duurzaam werk. Dat is dus werk waarbij mensen vanuit de bijstand er verzekerd van kunnen zijn dat ze fatsoenlijke banen krijgen, die niet tijdelijk maar duurzaam zijn, met fatsoenlijk loon.

Op 14 september werd een presentatie gehouden. Daar werd glashard door de ambtenaar gezegd dat mensen bereid moeten zijn tijdelijke deeltijdbaantjes te accepteren en desnoods meer dan 1 deeltijdbaantje tegelijk, want het idee van het vinden van een vaste baan is achterhaald.
Volgens de SP zijn dat geen duurzame banen en is deze vaststelling in strijd met de besturingsfilosofie (het voorgestelde beleid) van het participatiebedrijf.

De SP zal niet accepteren dat mensen worden gedwongen flutbaantjes te accepteren. Bij de uitwerking van de plannen voor het participatiebedrijf zullen wij daarop blijven hameren.

Ik heb de onderstaande stemverklaring afgegeven bij de stemming op de raadsvergadering van 21 september 2017:

De SP constateert een eigenaardig verschil in de presentatie tijdens het Zaanstad beraad en de voorliggende stukken.

Bij de presentatie werd voorgesteld dat vaste banen niet meer van deze tijd zijn en dat bijstandsgerechtigden bereid moesten zijn meerder flutbaantjes te accepteren. Dat is voor de SP niet acceptabel.

In de besturingsfilosofie staat dat gestuurd wordt op duurzame uitstroom. Dat kan alleen met duurzame, echte banen met zoveel mogelijk bestaanszekerheid. De SP stemt nu in met deze voordracht, maar als bij de uitvoering blijkt dat onvoldoende gestuurd wordt op uitstroom naar duurzame banen met voldoende bestaanszekerheid trekken wij onze steun in. 

U bent hier