h

SP en Werkgroep A8/Coenbrug: A8 moet schoner en stiller

10 november 2017

SP en Werkgroep A8/Coenbrug: A8 moet schoner en stiller

De A8 die nu door Koog a/d Zaan loopt, zou tegenwoordig nooit meer dwars door een woonwijk aangelegd mogen worden, aldus de Werkgroep A8/Coenbrug en de SP Zaanstreek.

Maar nu die er toch ligt, moeten omwonenden tegen de overlast beschermd worden: met een maximum snelheid van 80 km, betere geluidsschermen, stil asfalt en aanpassing van de klepperende brugklep.

Meer lezen?

DOE OOK MEE VOOR EEN STILLERE EN SCHONERE A8!

U bent hier