h

PvdA en VVD weg kwijt rond Poelenburg, SP wil liever positieve oplossingen

22 december 2017

PvdA en VVD weg kwijt rond Poelenburg, SP wil liever positieve oplossingen

Evert Hartog
In het Zaans Beraad eerder bleken alle voorstanders van de Rotterdamwet plotseling ervaringsdeskundige te zijn. Of ik dat ben dat weet ik niet, maar ik wil wel mijn ervaringen met u delen. Jarenlang heb ik in achterstandswijken in Amsterdam gewoond en gewerkt. Ik heb de Bijlmervernieuwing meegemaakt als bewoner en deelraadslid. Ik heb de stadsvernieuwing in Amsterdam West meegemaakt als werknemer van een aantal woningbouwcorporaties.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in de raadsvergadering van 21 december 2017 

Ik heb meegewerkt aan de herhuisvesting van bewoners van Rochdale en het samenwerkingsverband Far West. De Kolenkitbuurt stond, toen ik daar actief was, bekend als de slechtste buurt van Nederland.

In Amsterdam zijn lange termijn plannen gemaakt en uitgevoerd. Hannah Belliot en Elvira Sweet hebben in Amsterdam Zuidoost de drugsoverlast aangepakt door opvang te realiseren. In Bos en Lommer en Slotervaart hebben Jeroen Broeders en Achmed Baadoud programma’s opgezet om mensen in sociaal zwakke posities bij de stad te betrekken. Eberhard van de Laan heeft met de top 600 aanpak een programma opgezet om de criminaliteit terug te dringen.

Met de stadsvernieuwing is in achterstandswijken zoals Slotervaart en de Kolenkitbuurt meer diversiteit gekomen van mensen uit verschillende sociaal economische posities. De ondersteuning van sociaal zwakkeren is, ondanks tegenwerking vanuit Den Haag, een belangrijk uitganspunt gebleven. Tijdens de crisis is, met enige vertraging, vastgehouden aan die visie. Amsterdam is er een andere, ik durf wel te zeggen, betere stad van geworden. Al deze initiatieven zijn tot stand gekomen toen de PvdA als grootste partij in het stadsbestuur zat. Alle bestuurders die ik heb genoemd zijn van de PvdA.

Hoe anders is het hier gegaan. Er is een zwabberbeleid gevoerd. Het masterplan Poelenburg is half uitgevoerd en ligt nu ergens in een la. Er is bezuinigd op buurt en opbouwwerk, buurthuis de Poelenburcht bijna omviel en Welsaen failliet is gegaan en mensen worden gekort op de uitkering als zij hun taallessen onvoldoende volgen. Repressie in plaats van een stimuleringsbeleid! Een stapeling van vergissingen. En nu ligt er, als ultiem zwaktebod, een voortel om de Rotterdamwet in te voeren, met als boodschap dat we bepaalde mensen liever even niet in de wijk hebben! Wat is er met de Zaanse PvdA gebeurt? Bent u de weg kwijt?

Rosa, GroenLinks en de SP hebben een beter voorstel, dat effectiever is en met een beetje doorzettingsvermogen sneller werkt dan het invoeren van de Rotterdamwet. Wij stellen voor om te investeren in de wijk. Meer diversiteit in woningen, door een flink aantal woningen een upgrade te geven zodat ze boven de aftoppingsgrens kunnen worden verhuurd. Een betere verbinding tussen de nieuwe wijk Poelenburg Oost en het oude Poelenburg door ook daar sociale huurwoningen te bouwen. Meer sociale woningbouw in de rest van de stad zodat mensen uit Poelenburg geherhuisvest kunnen worden. Ik heb daar ervaring mee uit de stadsvernieuwing in Amsterdam. Het vereist doorzettingsvermogen, het is niet eenvoudig maar het kan! We kunnen leren uit de fouten die in Amsterdam zijn gemaakt, door meer sociale woningbouw aan te bieden en mensen nog beter te begeleiden. Dus vergeet niet om te investeren in sociaal zwakke groepen. We moeten meer doen dan mensen verplaatsen, want men neemt de problemen mee.

Ons voorstel om te onderzoeken hoe, met het bestaande masterplan Poelenburg als uitgangspunt zo snel mogelijk kan worden begonnen aan de stadsvernieuwing, is veel beter dan een wet die mensen uitsluit! Grijp deze kans voor een mooiere en sociale stad!

En o ja, of ik ervaringsdeskundige ben of niet, dat mag u zelf bepalen!

Tenslotte nog een paar opmerkingen over de motie en de amendementen van de VVD: Want ik blijf mij verbazen over de wijze waarop de VVD haar liberale principes verkwanselt. De VVD stelt voor artikel 8 wel te gebruiken en mensen uit de bijstand zonder meer te stigmatiseren en buiten te sluiten. Ze wil de Rotterdamwet zo streng uitvoeren dat extreem rechts er een puntje aan kan zuigen. De V van Vrijheid wordt volledig opgeofferd voor de V van Veiligheid, en wel zo dat een repressieve samenleving driegt te ontstaan die de veiligheid in het geheel niet ten goede komt! Ik raad de VVD aan op haar schreden terug te keren en haar eigen liberale principes weer eens te onderzoeken en in ere te herstellen!

U bent hier