h

Lieve Henk

18 januari 2018

Lieve Henk

Ik ga toch mijn toespraakje beginnen met 'Lieve Henk'. Want je bent wel een oude ijzervreter die vooral steeds niet onder water gaat maar boven water komt, maar je bent ook wel heel lief. Iedereen kan bij jou terecht voor het bespreken van een probleem of simpelweg het vertellen wat haar of hem nú weer is overkomen.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

Henk krijgt de zilveren tomaat opgespeld

Toespraak door Anna de Groot tijdens de nieuwjaarsreceptie bij het aanbieden van de zilveren tomaat aan Henk Onderwater uit Wormer voor zijn tomeloze inzet voor de SP in de Zaanstreek 

Ik kan me nog het berichtje in Dagblad Zaanstreek herinneren waarin een zekere Henk Onderwater beweerde dat er beslist een SP afdeling in Wormerland moest komen. En dat die SP afdeling ook beslist potentie had. Ik kende die Henk Onderwater nog niet en ik had geen idee wat ik me erbij moest voorstellen. Voorheen ging de afdeling Zaanstreek zo nu en dan flyeren in Wormer en dat was het dan. En achteraf constateerden we in Zaanstreek dan dat er in Wormerland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heel goed SP gestemd werd.

Maar het gebeurde. Na de oproep van onze Henk kwamen er meer mensen aan in Wormerland die ook vonden dat de SP er een kans moest krijgen. En in het gebouwtje van de NBA werden steeds meer ideeën bedacht om die SP-afdeling vorm te geven.

Nieuwe leden werden geworven en er werd actie gevoerd. Zo kan ik me nog herinneren dat de Wormerlanders met Sharon Gesthuizen de Koningsvarenflats op gingen om te buurten in de buurt.

Begin 2009 kregen de Wormerlanders van de SP de status 'afdeling in oprichting' en op 4 december 2009 werd Wormerland een zelfstandige SP afdeling. En de afdeling Wormerland ging in maart 2010 gelijk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Groot was mijn verrassing dat ik door de Wormerlanders gevraagd werd eventueel wethouder te willen worden. Maar dit terzijde, want het gaat vandaag om onze Henk.

Henk was heel veel jaren raadslid voor de CPN in Wormer. En toen de CPN opging in GroenLinks was Henk ook nog eens 10 jaar raadslid voor deze partij. Hij was ook een aantal jaren lid van Provinciale Staten voor de CPN. Hij vertelt nog regelmatig over al zijn politieke wederwaardigheden. En ook heel veel over de voormalige voorman van de CPN: Marcus Bakker.
Als coach van de afdeling Schagen mocht ik de eerste vijf kandidaten op de kandidatenlijst voor de SP interviewen. Eén interviewvraag was: “Welke politicus is een voorbeeld voor jou?”. Ik weet zeker dat onze Henk zou antwoorden: “Marcus Bakker”.

De SP gooide best hoge ogen in Wormerland. In de periode van 2010 tot 2014 leverde de SP zelfs drie raadsleden en een wethouder. Nu denken jullie met z'n allen: “nou, nou, da's niet veel!”. Maar de meeste aanwezigen hier realiseren zich niet dat de gemeenteraad van Wormerland slechts 17 raadsleden telt. En dat de SP in die jaren relatief gezien groter was dan de SP Zaanstreek. Dit zou in de gemeenteraad van Zaanstad neerkomen op meer dan 7 zetels. En het mooiste is dat de SP bijna alle speerpunten realiseerde in die tijd.

En Henk Onderwater was in die periode een zeer gewaardeerd burgerraadslid, die met zijn zware stem menig debat domineerde en in het voordeel van de SP wist te beslissen.

In de periode tussen 2014 en nu heeft de SP twee raadsleden. De verhoudingen in de gemeenteraad tussen de SP en andere partijen zijn dus hetzelfde als de verhoudingen in de gemeenteraad van Zaanstad. Percentueel evenveel SP, dus. Maar de SP in Wormerland is klein geworden. De vijftig benodigde leden worden niet meer gehaald, de afdeling kent heel veel ouderen, die te oud zijn om nog volop actief te zijn. Dus gaat de afdeling Wormerland eerdaags weer op in de afdeling Zaanstreek, om van daaruit weer uit te bouwen naar een eigen afdeling met veel nieuwe en jongere leden.

Maar de fractie van de SP doet het nog steeds uitstekend. Weer met Henk Onderwater als burgerraadslid, die nog steeds menig debat in zijn voordeel weet te beslissen. Top, Henk!

Binnenkort gaan we met z'n vieren (Henk, Henk, Mart en Anna) de voorlopig laatste raadsvergadering in Wormerland in. Een gedenkwaardig moment. Een moment om – net als nu – te denken aan hetgeen Henk Onderwater voor de SP betekent. En hij betekent:

Dichtbij de inwoners, goede ideeën, een stem als een klok en daardoor altijd voordeel bij discussies, altijd bereid om een stapje harder te lopen en altijd bereid om alles voor de SP te doen wat nodig is. Maar bovenal een heel warm hart!

Henk, de SP heeft gemeend jou te onderscheiden voor alles wat je in de afgelopen jaren voor de SP betekend hebt. Daarom gaan wij je nu de zilveren tomaat opspelden. En ik, jullie voormalig wethouder en nu fractiemedewerker, heb de eer dit te mogen doen. Bij deze!

Lieve Henk, ik hoop dat je inmiddels de weg naar Het Brandtweer goed in je hoofd geprent hebt. Zodat je nog eens langs kunt komen bij je eigen afdeling. Want dat wordt weer de afdeling Zaanstreek. En ik hoop ook dat je ons blijft verblijden met je politieke wederwaardigheden en mij nog eens van advies kunt dienen. Ik ben trots op je en ik weet zeker dat iedereen in deze ruimte ook hartstikke trots is.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

U bent hier