h

Buurten in Westerwatering

18 februari 2018

Buurten in Westerwatering

Op zaterdag 17 februari 2018 ging de SP Zaanstreek buurten in Westerwatering. Natuurlijk om de bewoners te spreken. Maar natuurlijk ook belangrijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

De SP-kraam recht onder het verkiezingsbord

Door Anna de Groot, SP-Statenlid

Als politieke partij weet je wat er speelt in een wijk. Bij Westerwatering denk je dan aan busbrug De Binding, erfpachtgedoe en de diepe wens om een tunnel van de Provinciale Weg naar de wijk te krijgen. Maar het is ook goed om even te toetsen of je het nog wel bij het juiste eind hebt.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

Leyena interviewt Leontine

We stonden met veel SP'ers, ons campagnemateriaal en formulieren vóór het referendum over het Cultuurcluster en tégen schimmelwoningen bij het winkelcentrum. En we brachten weer nieuwe elementen in. Jan had een opgepimpte SP-statafel en Recai bracht een complete geluidsinstallatie mét microfoon mee. Leuk weer! En ook de zon besloot aanwezig te zijn in Westerwatering, zodat een aantal ernstig verkouden SP'ers tijdens het campagnevoeren ook konden werken aan hun herstel.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

Er wordt getekend voor een referendum over het (kredietbesluit) Cultuurcluster

We spraken Frank. Frank werd lichamelijk beperkt door een herseninfarct. Na een lange periode van revalidatie fietst hij nu op een driewielfiets door Zaanstad. Hij kwam ons vertellen hoe ingewikkeld het is om als gehandicapte te komen waar je wilt. Met de driewielfiets heb je veel last van kuilen en bobbels in het wegdek. En bovendien zijn de wegen bol gemaakt om het regenwater goed naar de goten en kolken te laten lopen. Dat maakt het fietsen niet gemakkelijk. Ook is het lastig om mee te gaan met de (gewone) bussen van Connexxion. Die zijn niet echt ingericht voor mensen als Frank. En over het doelgroepenvervoer is Frank helemáál niet te spreken. De kleine busjes laten vaak heel lang op zich wachten en brengen de mensen niet rechtstreeks naar hun bestemming. De SP zou moeten pleiten voor betere voorzieningen voor mensen met een beperking, is het oordeel van Frank. Maar de mensen met een beperking moeten ook beter voor zichzelf opkomen en de krachten bundelen. Ons lijkt dit de ideale manier om problemen uit de weg te ruimen.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

We spraken over het afval in de wijk. Het is een doorn in het oog van veel mensen dat er afval op straat ligt en op straat blijft liggen. Dat de containers niet tijdig geleegd worden en dat mensen hun afval er dan maar naast zetten. En dat mensen, ook in Westerwatering, hun afgedankte huisraad op straat zetten en daarbij geen rekening mee houden wanneer het grofvuil wordt opgehaald. Dan wordt de wijk vies. En dat is heel onwenselijk.

Foto: Jasper van Vliet / www.zaanstreek.sp.nl

Een hot item is (nog steeds) de busbrug. Busbrug De Binding is een brug en de enige verbinding tussen de wijken Westerkoog een Westerwatering. In de spitsuren mogen alleen bussen, fietsers en voetgangers over de brug. Auto's mogen in de spitsen geen gebruik maken van deze brug en moeten daarom vele kilometers omrijden om in de andere wijk te komen. Er zijn heel veel rechtszaken geweest om deze brug voor het autoverkeer geopend of dicht te krijgen. Het einde lijkt nu in zicht te zijn. De gemeente Zaanstad doet nu pogingen om het autoverkeer tussen Westerkoog en Westerwatering permanent te laten rijden. De bewoners van de beide wijken zijn echter pas tevreden als er ook snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

De wijk Westerwatering is per auto lastig bereikbaar vanuit de andere wijken van Zaanstad. Daarom vinden heel veel bewoners dat er een tunnel moet komen ter hoogte van de kruising van de Provincialeweg met de Van Goghweg ter hoogte van de Houtveldweg. De SP'ers denken wel dat dit een oplossing kan zijn waar de gemeente geen geld voor (over) heeft.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

Veel koopwoningen in Westerwatering zijn op erfpachtgrond gebouwd. Ten tijde van de bouw van de wijk, rond 1985, konden de bewoners de woningen kopen en de grond pachten. Een mooie oplossing, zo leek het, want de woningen waren duur en de erfpacht was niet duur. Een mevrouw vertelde dat ze blij was met erfpacht toen ze haar woning kocht, want ze had geen 7.000 gulden meer om de grond in bloot eigendom te krijgen. Toen ze haar woning kocht, was ze dus heel tevreden dat deze op erfpachtgrond was. Inmiddels denkt ze er heel anders over. Want de gemeente Zaanstad verhoogde de erfpachtcanon met – zoals mevrouw zegt – 500 procent.
Inmiddels had ze wél de erfpachtcanon afgekocht tot 2035. Dat is natuurlijk gunstig voor haar als bewoner van haar woning, maar niet gunstig als ze haar woning wil verkopen. De mogelijke kopers van de woning zullen vrezen voor de hoge erfpachtcanon.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

We hebben weer veel gehoord op 17 februari. Een aantal zaken waren ons al bekend. We hebben ook weer kennis genomen van voor ons 'nieuwe' problemen. We gaan ermee aan de slag, voor zover dat kan.

Foto: Jasper van Vliet / www.zaanstreek.sp.nl

O ja, er waren ook nog een aantal mensen die wilden tekenen om het referendum over het Cultuurcluster mogelijk te maken.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl

U bent hier