h

Vragen SP over houtkachels

8 maart 2018

Vragen SP over houtkachels

Roland van Braam
Houtkachels veroorzaken een aanzienlijk gedeelte van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. In het stookseizoen kan dat in wijken met veel houtkachels behoorlijk oplopen. Plaatselijk zijn er grote verschillen, variërend van enkele procenten tot (veel) meer dan de helft van de hoeveelheid fijn stof bij een woning. Concentraties zijn afhankelijk van het weer, stookgedrag, hoeveelheid kachels in de buurt en de afstand tot een schoorsteen.

Wanneer houtrook tegen een gevel van een buurwoning terecht komt, slaat de rook gemakkelijk naar binnen. De concentraties kunnen dan erg hoog zijn: een ongezonde situatie. Bij de SP komen steeds meer klachten van inwoners die hier hinder of gezondheidsklachten van ondervinden.

Vragen SP aan het college

  • Hoeveel houtkachel klachten/ meldingen ontvangt de gemeente/de RUD jaarlijks?
  • Werkt de gemeente aan beleid om overlast houtkachels te beperken/verbieden? Zo nee, gaat de gemeente dit doen en wanneer?
  • Is de gemeente bereid om meer aandacht te besteden aan overlast houtkachels en hoe gaat u dit onder de aandacht brengen?
  • De GGD Amsterdam vindt dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden en zeker in dichtbevolkt gebied? Deelt u deze mening?

U bent hier