h

SP stelt vragen over kwaliteit taallessen IVIO

20 juli 2018

SP stelt vragen over kwaliteit taallessen IVIO

Jasper van Vliet
Sinds enkele jaren geeft IVIO lessen in de Nederlandse taal in Zaanstad. Voor deze lessen wordt een aantal lokalen van bibliotheken, buurthuizen en enkele andere instellingen gebruikt, waaronder de Noorderkerk en Het Blauwe Pand. De ervaringen van cursisten in voornamelijk het Blauwe Pand is over het algemeen niet positief. Zou zouden tot 25 cursisten les krijgen in een ruimte met een capaciteit van 15 personen. In deze ruimte zijn ook technische problemen, zoals ramen die niet open kunnen.

De cursisten van A2, B1 en B2 hebben in veel gevallen dezelfde lessen en lestijden. Ook zouden er bij elke les nieuwe cursisten aansluiten, terwijl de cursus een traject is dat doorgezet moet worden. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen de cursisten. Bij cursussen met 25-30 cursisten is meestal één leraar aanwezig in het lokaal. Assistenten zijn incidenteel aanwezig, maar zouden niet lang blijven.

Ondanks deze omstandigheden heeft de contractmanager of een functionaris van de gemeente tot op heden geen lessen hebben bezocht en/of contact gehad met studenten en docenten.1 Er werd echter wel besloten dat deze cursussen succesvol zijn, gebaseerd op de maandelijkse rapporten. 92% van de cursisten zou in 2017 het traject hebben afgerond en een diploma hebben behaald, maar volgens een verklaring van een leraar ligt het slagingspercentage van de NT2 I en II examens behoorlijk onder de verwachtingen.

Vragen SP

  • Bent u bekend met de misstanden bij de taalcursussen van IVIO?
  • Bent u het met onze fractie eens dat deze cursussen, hoewel niet verplicht, van groot belang zijn voor de taalontwikkeling en integratie van mensen met Nederlands als tweede taal? Zo nee, graag een gemotiveerde uitleg.
  • Bent u het met onze fractie eens dat een goede locatie en een lage werkdruk voor de docenten onmisbaar zijn voor een constructieve leeromgeving? Zo nee, graag een gemotiveerde uitleg.
  • Hoeveel subsidie ontvangt deze instelling vanuit de gemeente en welke voorwaarden zijn hieraan gesteld? Deelt het college de mening dat het de taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat door de gemeente mogelijk gemaakte cursussen van goede kwaliteit zijn?
  • 5Deelt het college de mening dat voor evaluatie vanuit de gemeente niet alleen gekeken moet worden naar rapporten maar ook naar ervaringen van studenten en docenten, door bijvoorbeeld iemand van de gemeente langs te sturen om de praktijk te zien?
  • Wil het college toezeggen dat het onderzoek gaat doen naar deze misstanden, actie onderneemt waar nodig en de resultaten terugkoppelt aan de raad?

U bent hier