h

SP stelt vragen over toekomt Blauw-Wit

17 juli 2018

SP stelt vragen over toekomt Blauw-Wit

Roland van BraamOp 13 juli 2018 lazen wij in Dagblad Zaanstreek het artikel 'Bouwplan verbaast Blauw-Wit'. De oorzaak van de verbazing van Blauw-Wit is gelegen in een kaartje waarop te zien is dat op de sportvelden die sedert ongeveer 50 jaar door voetbalvereniging Blauw-Wit bespeeld worden een contingent woningen is ingetekend. Het kaartje is afkomstig van projectontwikkelaar De Nijs, die de woningen op het Brokkingterrein ontwikkelt.

Vragen SP

  • Het betreffende kaartje werd aan de gemeenteraadsleden van Zaanstad op 29 juni 2018 getoond tijdens een expeditie in het kader van MAAK. Zaanstad Noord. Andere geïnteresseerden waren op deze expeditie ook welkom. Welke andere geïnteresseerden, behalve de raadsleden, waren aanwezig? Was het bestuur van voetbalclub Blauw-Wit ook expliciet uitgenodigd? Onder welke personen/organisaties werden uitnodigingen verspreid?
  • Was het de bedoeling dat het betreffende kaartje via een projectontwikkelaar bij voetbalvereniging Blauw-Wit terechtkwam? Het betreft in dezen weliswaar openbare informatie, maar vind u het een goede zaak dat Blauw-Wit via een projectontwikkelaar op de hoogte kwam van de gevorderde plannen om woningen op hun velden te bouwen?
  • Er is in het (verre) verleden al vaker met de gemeenteraad gesproken over woningbouw rondom de velden van Blauw-Wit. Destijds waren er plannen om Sportpark Karnemelksepolder in te richten/vernieuwen .Blauw -Wit en Saenden hebben in 2013/2014 de intentie uitgesproken om verder te gaan op één sportpark als twee aparte verenigingen. Zijn de plannen voor Blauw-Wit en Saenden in routekaart 2 buitensport nog steeds van toepassing? Zo nee, graag een toelichting.
  • Het huidige kaartje verraadt dat de woningbouwplannen momenteel in een verder stadium zijn dan destijds. Beschikt u over duidelijker tekeningen van de beoogde woonwijk? Zo ja, kunt u deze met de gemeenteraad delen?
  • Een aantal jaren geleden is de Wormerveerse voetbalclub QSC gefuseerd met WFC en verhuisd van de sportvelden nabij het Guisveld naar het complex aan de Esdoornlaan. Blauw-Wit is een vereniging die groeit. Het sportcomplex aan de Esdoornlaan zit mudjevol. Naar welke locatie wil de gemeente Zaanstad de voetbalvereniging Blauw-Wit verplaatsen? Is met de vereniging al over een mogelijk vertrek van de eigen locatie gesproken?
  • Volgens de gegevens in het Kadaster is de gemeente Zaanstad de eigenaar van de velden van voetbalclub Blauw-Wit. Bent u reeds met projectontwikkelaar De Nijs of een andere projectontwikkelaar in onderhandeling over de mogelijke verkoop van de velden? Met welke bestemming gaat u de velden verkopen (nu zit de bestemming 'sport' erop)? Gaat u dit doen voordat of nadat u een bestemmingswijziging hebt doorgevoerd?
  • In de toelichting op het bestemmingsplan West-Knollendam van 17 juli 2006 wordt op bladzijde 70 het volgende meegedeeld (aan KMZ): "De ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst kunnen plaatsvinden worden genoemd om aan te geven dat er wellicht in de toekomst iets gaat gebeuren. De ontwikkelingen volgen een eigen traject, waarbij ook de belanghebbenden (onder andere de bewoners in het gebied) verschillende mogelijkheden hebben om bezwaar te maken en zienswijzen in te dienen. Hiervoor zal opnieuw een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden". Gaat u inderdaad een nieuwe bestemmingsplanprocedure doorlopen als de voetbalvelden van Blauw-Wit voor woningbouw bestemd worden? Of is er in dat geval een andere procedure van toepassing?
  • Gaat u, in geval van herbestemming van de sportvelden van Blauw-Wit, alle benodigde toetsen en onderzoeken nog een keer (laten) doen? Wij kunnen ons voorstellen dat er sedert 17 juli 2006 veel veranderd is qua water, milieu, natuur en bodem.

U bent hier