h

Protestbrief van Evert Hartog aan Mark Rutte

6 september 2018

Protestbrief van Evert Hartog aan Mark Rutte

Evert Hartog
Geachte Minister President, U heeft besloten de dividendbelasting af te schaffen en kinderen het land uit te zetten. Deze maatregelen zijn controversieel. Het afschaffen van de dividendbelasting is in achterkamertjes besloten zonder democratisch fundament en zonder draagvlak in parlement en samenleving. Het uitzetten van kinderen die in ons land geworteld zijn is in strijd met de menselijke waardigheid.

De afgelopen jaren zijn politici van uw partij aan de lopende band in opspraak geraakt. De eerste reflex van u is steeds om de misstanden van uw partijgenoten te bagatelliseren en de schade voor de VVD te beperken, terwijl de schade voor het aanzien van de Nederlandse politiek steeds groter wordt. U verdeelt en heerst. U bent politiek leider van een partij met corrupte en liegende politici, dat valt niet meer te ontkennen. Dat is zeer schadelijk voor ons land. Ik schaam mij daarvoor.

Indien u het besluit om de dividendbelasting af te schaffen doorzet en blijft doorgaan met het uitzetten van kinderen die in ons land geworteld zijn, wens ik niet meer aangesproken te worden op mijn Nederlandse identiteit. Ik distantieer mij daarvan, ik wens daar niet bij te horen.

U kunt nu een aantal dingen doen:
a. Uw beleid wijzigen en rotte appels uit uw partij verwijderen
b. aftreden
c. Mij mijn paspoort afnemen
d. Net doen of u niets hebt gehoord en doorgaan met uw verdeel en heers politiek

Omdat ik mensen graag een tweede kans geef gaat mijn voorkeur uit naar optie a.

Ik hoor graag van u.

Hoogachtend,

E.J. Hartog

PS. De hoge achting betreft het ambt van minister president. U moet dat niet persoonlijk opvatten.

#notinmyname

U bent hier